Läs senare

Syna skolbiblioteken

Efterlevs lagen som reglerar skolbibliotek? Hårdare granskning krävs, tycker förre rektorn på Rinkebyskolan Börje Ehrstrand.

18 Sep 2013

Bild: Marie KassmanSpråk, kommunikation och innovativt tänkande är åter i fokus. Ett rikt språk är grundförutsättningen för att över huvud taget komma till sin rätt i dagens samhälle och arbetsliv. Därför ska Skol­biblioteket vara en självklar plats i skolans hjärta och centrum. Det slås fast i den nya skollagen från 2011 där regleringen av skolbiblioteken flyttas från bibliotekslagen till skollagen.

Tyvärr saknar många skolor ett välrustat skolbibliotek som är öppet hela dagen med kompetent skolbibliotekarie eller bibliotekspedagog. Det är därför viktigt att beslutet om skolbibliotek följs upp av Skolinspektionen och att nödvändiga resurser vid behov tillförs av kommunerna.

Genvägen till ett rikt språk är att läsa många böcker tidigt i livet. Läsplattor, mobiler och datorer är viktiga komplement när det gäller att locka barn till läsning.

Genom läsning möter man andra människors tankar, upp­levelser och problemlösningar. Skrivande, berättande, lyssnande, återberättande och dramatisering befäster språket ­ytterligare, stärker självkänslan och öppnar dörrar för ett nytt, friare, innovativt tänkande.

Förmåga att kunna uttrycka sina tankar, känslor och visioner i ord är helt avgörande för framgångar i både skola och arbetsliv. Självkänslan stärks dessutom hos den som kan kommunicera sina idéer i tal och skrift.

Sverige ligger i dag i topp i världen när det gäller innovation och nytänkande. Hur kan vi stärka den positionen och ta ytterligare steg framåt?Vi måste starta tidigt. Redan i förskolan är Sverige en föregångare när det gäller ­arbete med ord, bild och kreativitet. Barnen fotograferar, ritar, skriver, berättar, sjunger, leker, skapar och upptäcker med sprudlande glädje nya mönster och verkligheter i sin fantasi.

Hur kan vi stärka skapar­glädjen från förskolan och få med den på vägen genom skola och arbetsliv? Genom ett nära samarbete med förskolan kan lärarna på lågstadiet bygga vidare på barnens positiva språkutveckling och arbetsglädje. Det samarbetet finns redan men det bör utvecklas och stärkas.

Förskolans innovativa arbete med lek, ord, bild och böcker är grundfundamentet för social trygghet, skapar­förmåga och framgång. Trygga barn vågar tappa fotfästet en stund, frigöra sin kreativitet och skapa nya tidigare okända verkligheter. Skolan ska rusta barnen till att bli vinnare på framtidens arbetsmarknad.

Ett rikt språk, förmåga att lyssna, känna in, argumentera och tänka i nya banor är nödvändig färdkost på vinnarens väg ut i arbetslivet.

På lågstadiet sker övergång från ord och bild till mer sammanhängande text och böcker. Det är viktigt att lärare har tillgång till ett välrustat öppet skolbibliotek i skolan.

Skolbibliotekarien och läraren ska tillsammans stimulera intresset för läsning, böcker, tidningar, ny teknik och öppenhet mot omvärlden. Barnens energi och skaparglädje kanaliseras och stärks genom läsdagar, läsveckor och skrivartävlingar med prisutdelningar under högtidliga former.

Lärarna i Sverige har länge krävt att alla skolor ska ha välrustade skolbibliotek. Nu finns detta beslut. Ett öppet, levande och inspirerande bibliotek i varje skola är en grundförutsättning för att ­Sverige ska kunna återta en ledande ställning som kunskapsnation och samtidigt befästa rollen som världsledande när det gäller innovation och nytänkande.

Det är därför viktigt att beslutet om skolbibliotek följs upp av Skolinspektionen och att nödvändiga resurser vid behov tillförs av kommunerna.

ur Lärarförbundets Magasin