Läs senare

Teknik hjälper elever med problem

Skolelever som har problem med tidsuppfattning, minnet eller uppmärksamheten har god nytta av tekniska hjälpmedel, visar en studie från Hjälpmedelsinstitutet. Små insatser kan få stor effekt.

17 Feb 2014

Hjälpmedelsinstitutet har på regeringens uppdrag testat hur teknik kan hjälpa gymnasieelever med kognitiva svårigheter. Det handlar om att man kan ha minnesproblem, uppmärksamhetsproblem eller svårt med tidsuppfattningen.

Exempel på teknik är anpassade datorer, smarta telefoner med kalenderfunktion, datormus som kan skanna text, fickminne för att spela in lektioner eller särskilda boll-sittdynor som hjälper oroliga kroppar att sitta still.

Efter sex månader hade den höga frånvaron minskat. 73 procent av de hjälpta eleverna tyckte att studieresultaten förbättrats rejält.

– Många sade: "Varför har jag inte fått den här hjälpen tidigare!". Elever med de här svårigheterna uppfattas ofta som lata, stökiga och slarviga, men med rätt stöd kan de fungera mycket bättre, säger Erika Dahlin, projektledare på Hjälpmedelsinstitutet som lett undersökningen.

Kognitiva svårigheter är vanliga.

– Vi inventerade behoven och fann att 15 procent av eleverna i de gymnasieskolor vi undersökte hade problem. Det förekommer ofta vid diagnoser som adhd och Aspbergers syndrom, men hälften av dem hade inte någon diagnos.

Även om studien handlar om teknik så är det oftast inte så mycket som behövs. Viktigast är att anpassa sakerna och komma i gång med användningen.

– Det här är enkelt, det behövs inga jättegrejer, och det handlar inte om att köpa in så mycket prylar. Mer om att anpassa dem och komma i gång med att använda dem. Och kunskapen behöver öka.

En beräkning från Hjälpmedelsinstitutet visar att kostnaden totalt ligger på runt 21.000 kronor per elev.

– Det är klart att det är mycket pengar, men på tio års sikt är vinsten enorm, säger Erika Dahlin.
 

ur Lärarförbundets Magasin