Läs senare

7 av 10 lärare utsätts för press av föräldrar

ArbetsmiljöFöräldrar som mejlar, ringer och skickar sms med synpunkter på lärarnas arbete och upplägg är ett växande arbetsmiljöproblem för lärare.

14 Dec 2016

Sju av tio lärare har kontaktats av föräldrar som försökt påverka undervisningen med åsikter om allt från läxor till studieplaner, visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund.

– Det är inte rimligt, det är ett arbetsmiljöproblem för lärarna, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Föräldrapåverkan

Mer från undersökningen

  • 7 av 10 lärare uppger att föräldrarna försökt påverka undervisningen. I grundskolan handlar det främst om läxor, i gymnasieskolan om betyg.
  • 8 av 10 lärare uppger att föräldrarna kan påverka elevens möjligheter att få särskilt stöd. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna har, desto mer tycks föräldrarna kunna påverka.
  • 6 av 10 lärare uppger att påverkan på undervisningen har ökat över tid.
  • 7 av 10 uppger att föräldrarnas möjligheter att påverka särskilt stöd har ökat över tid.
  • Knappt 1.000 lärare i grund- och gymnasieskolan har svarat på frågor om hur elevernas föräldrar påverkar skolan och undervisningen.
    Källa: Lärarnas riksförbund

I några få fall har föräldrarnas tjat varit positivt, och en bra ingång till ett samtal, men en övervägande majoritet är negativ.

Åsa Fahlén.

– Man vill gå in och styra i undervisningen och som förälder ser man bara ur sitt barns perspektiv och man har sällan koll på vad läroplanen säger eller vad målen för undervisningen är, säger Åsa Fahlén.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att kommunerna agerar.

– Här borde huvudmännen, alltså kommunerna och cheferna för de fristående skolorna, ha en policy kring vad som gäller. Många skolor har tyvärr inte det i dag, säger Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör, till TV4 Nyheterna.

Sex av tio lärare upplever att försöken att påverka har ökat över tid.

– Det är ett tecken på att lärares auktoritet och status inte är vad den borde, säger Åsa Fahlén.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin