Läs senare

Tobé föreslår en miljard kronor till särskilt stöd tidigt i skolan

Ett specialdestinerat statsbidrag som ska användas till satsningar på speciallärare, specialpedagoger och mindre klasser under de tidiga åren i grundskolan. Det föreslår Moderaterna.

27 Mar 2013

Förslagen fördes fram av Tomas Tobé (M), ordförande i riksdagens utbildningsutskott, under ett gemensamt seminarium med Lärarförbundet i veckan. Det är en del av moderaternas skolpolitiska program.

– Tidiga satsningar på specialundervisning ger resultat. Det visar exemplet Finland där det ingår i systemet att var tredje elev får särskilt stöd varav åtta procent hela skoldagen.

I Finland omfattas också högpresterande elever av det särskilda stödet.

Under seminariet redovisade Eva Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, en undersökning från Lärarförbundet, som bland annat visar att sex av tio lärare bedömer att det finns en eller flera elever i klassen som inte får det särskilda stöd de behöver.

Hon betonade också att det redan idag går 1,5 miljarder kronor till olika stödåtgärder, men att de kommer för sent och mer har karaktären av att lappa och laga.

Tomas Tobé vill hitta en modell som gör att det särskilda stödet sätts in snabbt.

– Vi måste få slut på vänta- och se-modellen. Man skulle som Lärarförbundet gör kunna kalla det för lärares ordinationsrätt.

Lärarförbundet har länge krävt att lärare ska ha rätt att fatta beslut om att sätta in stöd direkt, istället för att det ska vara en omständlig process som idag.

Tomas Tobé lyfte också fram att förskoleklassen bör göras obligatorisk och att undervisningstiden behöver utökas, bland annat genom utökad tid i svenska och engelska utöver den utökade tid i matematik som redan är på gång.

– Sverige har låg totala undervisningstid jämfört med andra OECD-länder, sa han.

Också Krisdemokraterna är på hugget. Annika Eclund, ordförande i Kristdemokraternas skolgrupp, vill ha ett särskilt speciallärarlyft för att snabbt få fram flera speciallärare.

I ett pressmeddelande föreslår hon att studerande på de specialpedagogiska utbildningarna ges en studielön på 10.000 kronor i månaden under studietiden på 16 månader. Totalt skulle detta speciallärarlyft kosta 280 miljoner kronor under tio år.

 

ur Lärarförbundets Magasin