Läs senare

Ullenhag vill se över svenska som andraspråk

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) vill se över vilka som läser svenska som andraspråk, enligt tidningen Riksdag & Departement.

18 Nov 2011

Erik Ullenhag säger till tidningen Riksdag & Departement att barn födda i Sverige, men med utländsk bakgrund, inte ska läsa svenska som andraspråk. Snarare ska de ha fler lektioner i svenska.

Enligt artikeln hamnar barn födda i Sverige och från invandrarfamiljer, ofta i grupper som läser svenska som andraspråk. Detta sker ofta godtyckligt och utan individuell prövning.
– Det finns brister i integrationspolitiken. Vi måste fokusera mera på kunskap i svenska språket, säger Erik Ullenhag.

Inga-Lena Rydén, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk, vid Stockholms universitet:
– Spontant säger jag att då vet man inte vad utvecklingen av ett andra språk innebär för dessa barn.

Hon menar att svenska som andraspråk har blivit ett strykämne i debatten. Det beror på att många i ämnet outbildade lärare undervisar i det.
– Men man måste förstå vikten av att lärarna vet hur ett andraspråk utvecklas och för det krävs utbildning i ämnet svenska som andraspråk.
Inga-Lena Rydén efterlyser en dialog med både utbildningsminister Jan Björklund och integrationsminister Erik Ullenhag om frågorna kring svenska som andraspråk.

Anders Johansson, förbundsstyrelseledamot i Lärarförbundets ämnesråd i svenska, säger att Erik Ullenhag har ett allt för enkelt synsätt.
– Det måste vara upp till professionen att avgöra vilka behov av svenska som andraspråk som invandrarbarn födda i Sverige har. I utsatta förorter som Bergsjön i Göteborg där jag är anställd växer många av dessa barn upp på sitt modersmål. De behöver det stöd som svenska som andraspråk ger.
Däremot säger Anders Johansson att det behövs en översyn av hur undervisningen ska garanteras de resurser som den behöver.
 

ur Lärarförbundets Magasin