Läs senare

Umeå vill ge mer till förskollärarna

03 Mar 2016

 
Landets kommuner och Lärar­förbundet protesterar mot beslutet att maximalt tio procent av Lärarlönelyftet får gå till fritidshem och förskolor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), skriver i sitt remissvar till regeringen att de statliga lönepengarna bör omfatta förskolor och fritidshem — utan begränsning.

Umeå är en av de kommuner som också är kritisk.

— Satsningen är alldeles för hårt styrd. Vi skulle vilja satsa mer av pengarna på förskollärarna, säger förhandlingschef Stefan Larsson.

Kommunen har gjort en arbetsvärdering, som har resulterat i att förskollärare och grundskollärare värderas lika.

— Förskollärarna lägger grunden för elevernas fortsatta kunskap och utbildning. Därför är förskollärarna i princip värda lika hög lön som grundskollärarna, säger Stefan Larsson.

Så är dock inte läget nu. Umeå kommun har en plan för att förskollärarna ska komma ikapp grundskollärarna lönemässigt inom tre till fem år.

Linköping protesterar också mot regeringens begränsning. »Forskning visar på positiva effekter av förskolan på elevers skolresultat«, skriver kommunen i sitt remissvar och varnar för att förskollärare flyr till skolan om löneskillnaderna förstärks.

Lärarnas Riksförbund protesterar dock mot att regeringen vill avsätta en del av pengarna till förskolan, eftersom satsningen på lärarna i grund- och gymnasieskolan då kommer att »urvattnas«.

ur Lärarförbundets Magasin