Läs senare

Uppsagda lärare får stöd av ny fond

Lärarna är den största yrkesgruppen som får stöd av den nya Omställningsfonden. Under sitt första år har fonden haft kontakt med över 300 uppsagda lärare.

16 Jan 2013

Foto: Björn WanhataloEfter 17 år i yrket blev gymnasieläraren Håkan Källqvist uppsagd i februari förra året. Det finns inget jobb kvar åt honom när hans ämne ljudproduktion försvinner från gymnasieskolan i Kalmar i och med att medieprogrammets sista elever går ut till sommaren.
— Jag tänkte att jag fixar något nytt på egen hand. Jag är van att själv ta tag i saker för att få något gjort, berättar han.

Håkan Källqvist saknar lärarexamen och en fortsatt lärarbana är knappast aktuell. Han har i stället sökt jobb inom kommunikation och marknadsföring. Kort efter att han sagts upp kontaktades han av en rådgivare från Omställningsfonden som ville boka ett möte.

— Jag hade inte så stora förhoppningar men ville höra vad hon hade att komma med, säger han.

Mötet blev det första av en lång rad kontakter mellan Håkan Källqvist och rådgivaren. Det visade sig inte vara så lätt för en 60-årig före detta radiojournalist och lärare att få ett nytt arbete.

Efter lite övertalning och medfinansiering av honom själv gick Omställningsfonden med på att betala en kurs i marknadsföring på Berghs i Stockholm. Under hösten har han varvat kursen med att undervisa den sista kullen treor på medieprogrammet.

— Kursen har betytt väldigt mycket för mig. Jag trodde att jag kunde marknadsföring eftersom jag har undervisat i det men jag har lärt mig mycket nytt, säger Håkan Källqvist.

Omställningsfonden är ett resultat av flera år av förhandlingar med fackförbunden. För privatanställda finns sedan tidigare exempelvis Trygghetsrådet, medan kommunanställda har fått förlita sig på lokala lösningar om de blivit uppsagda.

En kommun som säger upp på grund av arbetsbrist är numera skyldig att kontakta Omställningsfonden, och redan inom en vecka tar en av fondens rådgivare kontakt med den uppsagde.

Vilka insatser som sätts in är helt individuellt utifrån behovet. Den som mår dåligt av uppsägningen kan behöva terapi för att gå vidare. Den som inte vet hur man söker ett jobb kan erbjudas jobbcoachning, och den som behöver utbildning kan få gå en kurs. Omställningsfonden köper in dessa tjänster av olika utförare.

Under 2012 hade Omställningsfonden kontakt med 1 140 uppsagda i kommuner, landsting och kommunnära företag. Av de 307 lärarna är gymnasielärarna i majoritet.

Omställningsfondens vd Lars Hallberg har tidigare arbetat med uppsagda inom den privata sektorn och noterar skillnader.

— Lärare är väldigt lojala mot eleverna och även mot arbetsgivaren. Det är likadant inom vård och omsorg. Därför är de inte alltid så intresserade av att söka ett nytt jobb på en gång, säger Lars Hallberg.

— Men det är viktigt att snabbt sätta igång insatserna för att förhoppningsvis kunna få ett nytt arbete redan under uppsägningstiden.

I februari är Håkan Källqvists ett år långa uppsägningstid över. Något nytt jobb har han ännu inte fått, och han är besviken på sin arbetsgivare som inte ens har frågat honom hur det går.

— Jag ser ändå ljust på framtiden. Det kan jag till del tacka den självkänsla och det självförtroende som utbildningen har gett mig, säger han.

Arbetsgivare finansierar

  • Startade den 1 januari 2012. Verksamheten regleras av omställningsavtalet KOM-KL.
  • Finansieras av arbetsgivarna med 0,1 procent av lönesumman (270 miljoner kronor 2012).
  • Har 20 anställda. Köper in en stor del av tjänsterna av externa företag.

 

Andra avtal om trygghet

  • TRR Trygghetsrådet. Omfattar majoriteten av de privat anställda lärarna. Gav stöd åt cirka 30 lärare 2012.
  • Trygghetsrådet TRS. För anställda inom Arbetsgivaralliansen.
  • Trygghetsavtal KFS. För anställda i KFS-företagen.
  • Kyrkans Trygghetsråd. För anställda inom Svenska kyrkan.
  • Trygghetsstiftelsen. För anställda inom staten.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin