Läs senare

Vab-intyg försvinner vid nyår

Det impopulära vab-intyget för att få ersättning för vård av sjukt barn försvinner vid årsskiftet. Sjukintyget, som ska undertecknas av personal på dagis, skola eller fritidshem, ersätts av fler slumpvisa kollar hos arbetsgivare och förskola.

18 Sep 2012

Vab-intyget infördes 2008 och har inneburit extra pappersarbete för både föräldrar, förskola, skola och Försäkringskassan. Därtill har det försenat utbetalningarna.

— Slopandet har legat högt på kassans önskelista, säger socialminister Göran Hägglund (KD).

— Intyget kom ju till för att minska felaktig användning av vab, men har inneburit att livet blivit lite krångligare för föräldrar som har det snärjigt nog när barnen blir sjuka. Vi vill pröva något nytt men vi kommer också att följa detta väldigt noga och återkomma med åtgärder om de tidigare problemen skulle uppstå igen.

Enligt Hägglund sparar Försäkringskassan runt 22 miljoner kronor på det slopade intyget. Hur mycket ökad slumpvis koll kostar vet han inte.

— Själva motivet för att dra in intyget är ju inte ekonomiskt utan syftar till underlätta för människor.

Remissinstanserna har varit övervägande positiva till förslaget, enligt socialministern. Kravet att föräldrar måste anmäla sitt barns sjukdom till Försäkringskassan redan första dagen står dock fast, men bereds av regeringen.

ur Lärarförbundets Magasin