Läs senare

Vad hindrar oss att hämta bananerna?

15 Dec 2011
Karin Chaikiat Sjödin.

Ett gäng apor i ett rum, en vattenspridare och några bananer. Lägg till lite tid. Och en ny apa. Lägg till ytterligare lite tid och ur detta springer stor visdom. Om hur normbrytare, oliktänkare eller nytänkare hålls tillbaka.
Experimentet gick till så här:

Några apor var placerade i ett rum. Framför dem låg bananer i en hög. När aporna gick fram mot bananerna startade en vattenspridare, varpå aporna gjorde reträtt. Aporna gjorde inte fler försök att nå fram till bananerna. Inte ens när vattenspridaren stängts av.

En ny apa placerades i rummet. Vi kan kalla honom Nils. Självklart sprang Nils fram till bananerna men blev hindrad av de andra aporna. Ytterligare en ny apa placerades i rummet. Vi kan kalla honom Kalle. Kalle sprang också fram emot bananerna och blev också stoppad av de andra aporna. »Nej, inte en till! Stoppa honom!«

Bland de stoppande aporna var även Nils. Även när alla gamla apor hade bytts ut mot nya fortsatte Nils och Kalle (som själva aldrig upplevt vattenspridaren) att hålla tillbaka dem som försökte.

Vi behöver inte själva placera oss i ett rum med bananer och vattenspridare för att kunna sätta oss in i situationen. Experimentet belyser ett fenomen som vi ständigt möter. Somliga av oss möter det oftare än andra. Antingen som en som är på väg mot bananerna eller som en som håller andra tillbaka.

För visst har väl du kommit med ett förslag på ett nytt arbetssätt och mötts av protester i stil med: »Det där har vi testat tidigare, det funkar inte!« eller »Nej, det där alstrar bara mer jobb.« Visst har väl du som ny på en arbetsplats trampat in på minerad mark och fått veta att det är i mittenfåran vi ska hålla oss? Stuckit ut och petats in?

Visst har väl du suttit på ett möte och hört någon föreslå en förändring som ni redan provat? Och med goda intentioner, för att bespara tid och möda, berättat att ni redan har testat det och att det då inte fungerade. Visst har väl du, liksom Nils och Kalle, stoppat någon i all välmening?

Kanske är ditt svar ja på någon av frågorna. Kanske till och med på båda. För sådana är vi, vi människor.

Men, borde vi inte kunna förhålla oss till nytänkare eller normbrytare på ett mer utvecklingsfrämjande sätt än aporna?

Genom att begränsa andra i deras väg fram mot bananerna så begränsar vi också våra egna möjligheter att nå fram till de goda gula — nå våra visioner.

Så, vad stoppar dig på din väg mot bananerna? Vem stoppar du? Bananerna ligger där och väntar på dig. 

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin