Läs senare

Vanligt med kränkningar i grundskolan

En av fem elever i år 6-9 uppger att det har utsetts för kränkningar under det senaste året. Det skriver stiftelsen Friends i sin första årliga rapport i ämnet.

16 Aug 2012

I år 3-6 uppger nära en av tre elever att de blivit kränkta av en annan elev på skolan.
– Det är höga siffror och det visar på ett stort samhällsproblem. Skolorna, men framför allt kommunerna och andra ägare till skolorna, måste agera mer för att få stopp på mobbningen och kränkningarna, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Friends, till TT.
Verbala kränkningar – hot, elaka ord, ryktesspridning – är de vanligaste, både bland de yngre och de äldre barnen. Sport, kläder, musik och intressen är de vanligaste orsakerna till kränkningar.

Många elever känner sig otrygga i skolan. Nära hälften av eleverna i år 6-9 uppger att de upplever att personalen inte säger till när de får veta att en elev har behandlats illa. Högst upp på listan över otrygga platser hamnar toaletter, omklädningsrum, internet och korridorer.

Lars Arrhenius har tidigare varit barn- och elevombud och träffade då många mobbade barn som mådde psykiskt dåligt.
– Många barn blir väldigt pressade och uttrycker till och med att de inte vill leva längre. För många påverkar det dem sedan hela livet, vilket kan få stora konsekvenser. Jag blir ofta kontaktad av vuxna som blivit utsatta för mobbning under deras skoltid och det har påverkat hela deras liv, säger Arrhenius till TT.

Utbildningsminister Jan Björklund riktar kritik mot skolorna.
– Skolväsendet måste bli bättre både på att upptäcka och att förebygga mobbning. Och det är ett vuxenansvar att se till att prata om mobbning med barnen samt vidta åtgärder, säger han till TV 4 Nyheterna.

13 000 svar

I Friendsrapporten 2012 har 13 000 elever svarat på frågor om trygghet, trivsel och kännedom om skolans likabehandlingsarbete och förekomst av kränkningar och mobbning.

Enligt skollagen är lärare och annan personal skyldig att anmäla till rektorn om att ett barn blivit utsatt för kränkande behandling. Rektorn är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen, som i sin tur är skyldig att utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta åtgärder. (Skollagen kap 6 10 §.)

Länk till rapporten.

ur Lärarförbundets Magasin