Läs senare

Webben visar vägen till lektioner utomhus

Pedagogiska kartor hjälper Malmölärare lämna skolan.

27 Aug 2012
Webben visar vägen till lektioner utomhus
Eleverna ska beskriva naturen på så många sätt som möjligt. Foto: Ewa Levau

Sebastian Karlsson drar in doften från björkbladet djupt i näsan.

— Det luktar lite starkt. Som parfym.

Klasskompisarna Neneh Konateh och Adam Bockarovski tar var sitt blad för att ­undersöka på egen hand.

Eleverna i klass 5M från Bulltoftaskolan har utomhuslektion i Beijers park i Malmö. Ämnena är biologi och matematik. En av uppgifterna är att hitta och beskriva fyra olika träd som finns utprickade på kartan.

— Använd alla era sinnen, uppmanar Bo Lindvall från Malmö Naturskola.

— Gnugga på löven, knacka på stammen, lyssna. Ju fler sinnen ni använder, desto djupare tränger kunskaperna in.

Bo Lindvall njuter. Som gammal mellanstadielärare vet han att ju fler upplevelser eleverna får kring något, desto enklare blir det för dem att koppla ihop sina kunskaper och se samband.

— Utomhuspedagogik är överlägset, det håller de flesta lärare med mig om. Ändå sker det mesta fortfarande i klassrummet, säger han.

För att underlätta för lärare att komma ut med sina klasser har Malmö Naturskola, stadsbyggnadskontoret och gatukontoret tagit fram ett webbaserat verktyg för lektioner utomhus: Pedagogiska kartor.

— Det började med att vi fick en fråga från en lärare om vilka träd som finns här ­i ­Beijers park, berättar Bo Lindvall och ser sig om bland vårtbjörk, svarttall, ek och bok.

Malmö Naturskola tog kontakt med Malmö stad för att se vad de hade för material som skulle kunna användas i undervisningen. Bland annat fick de tillgång till kommunens skötselkartor där träd och buskar finns namngivna och utprickade. De fick även förteckningar över byggnader, statyer och monument, och gamla kartor som visar hur Malmö har sett ut och förändrats under åren.

— Det finns hur mycket som helst att använda och inspireras av. Allt är inte uppdaterat och det kan saknas något träd ibland, men nyttan med att det finns tillgängligt överväger eventuella felaktigheter, säger Bo Lindvall.

På webbplatsen »Pedagogiska kartor« kan man nu, två år senare, hitta över 150 olika tips och övningar för förskolan upp till gymnasiet och fler läggs till hela tiden. Kartan, som också innehåller praktisk information om busshållplatser och toaletter, är begränsad till Malmö med omnejd men de flesta tips och lektionsförslag går att använda var som helst i landet.

Tipsen kommer till stor del från lärare men Naturskolan och även Fältbiologerna har bidragit med en del. Tillsammans med kolleger har Bo Lindvall dessutom gjort det möjligt att koppla alla tips  till det centrala innehållet i läroplanerna.

Omkrets till exempel, som eleverna i 5M just ska ge sig i kast med.

— Ni ska mäta omkretsen på dammen ni ser där borta men ni ska inte använda måttbandet utan fötterna, säger Bo Lindvall.

Klassens lärare, Emma ­Sjöberg, har gått igenom ­dagens utomhuslektion hemma i klassrummet så eleverna vet vad som väntar. Nu rullar de ut måttbandet på grusvägen och börjar mäta upp hur många steg var och en tar på tio meter.

— Det är roligt att höra hur de resonerar och att de använder sig av begrepp som vi pratat om tidigare, säger Emma Sjöberg när hon skickat i väg första gruppen på den cirka 230 meter långa promenaden runt dammen.

Emma Sjöberg håller med Bo Lindvall om att utomhuspedagogik är bra ur många aspekter. Det mesta går att göra utanför klassrummet, eleverna känner sig friare och ofta uppstår det andra konstellationer och möten mellan elever som normalt inte umgås. Det är inte heller bara fokus på uppgiften de ska lösa utan eleverna får med sig mycket annan kunskap på köpet.

— Det arbete som Naturskolan gjort med Pedagogiska kartor är jättebra. Jag hoppas få tid att bidra med egna tips framöver. Om eleverna ska ­ få förståelse för natur och miljö när de blir vuxna måste vi ge dem möjligheterna när de är mindre, säger Emma Sjöberg.

Pedagogiska kartor

 • Länken till Pedagogiska kartor.
 • Det går också att hitta länken via fliken »Lärande för hållbar utveckling« på Malmö stads hemsida.
 • De pedagogiska tipsen går att söka utifrån olika kriterier, till exempel ålder, ämne eller läroplanens mål.
   

Malmö Naturskola

 • Är en av landets 90 naturskolor.
 • Drivs av kommunen.
 • Ger råd, fortbildar och handleder både elever och lärare i utomhuspedagogik.
 • Arbetar även för grönare skol- och förskolegårdar.
   

ur Lärarförbundets Magasin