Läs senare

1.150 nya lärarplatser på högskolan nästa år

Regeringen utökar antalet platser på lärarutbildningarna med 1.150 platser nästa år. Därefter sker en successiv utbyggnad de närmaste åren. Det framgår av budgeten som presenterades på torsdagen.

23 okt 2014
1.150 nya lärarplatser på högskolan nästa år
Biblioteket på Stockholms universitet.

Regeringen föreslår i sin höstbudget att högskolan får 5.000 nya platser nästa år. 1.150 av dessa öronmärks till nya utbildningsplatser på förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen F–3, speciallärar- och specialpedagogutbildningarna samt den kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) som leder till ämneslärarexamen.

Flera lärosäten med speciallärar- och specialpedagogutbildningar fick nyligen kritik för bristande kvalitet (länk) av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Regeringen kommer därför att i första hand fördela pengarna till de lärosäten som fått omdömet hög kvalitet.

Ett av de lärosätena är Stockholms universitet.

– Vi är naturligtvis jätteglada att få utöka. Både den nya och den gamla regeringen har ju tryckt starkt på behovet av speciallärare och specialpedagoger, säger Margareta Ahlström, prefekt på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Men det sker inte friktionsfritt.

– Vi är i behov av personal. Vi håller på att anställa nya lektorer, men eftersom det är många universitet som ska utöka är det klart att konkurrensen är hög. Men vi ska fixa det.

Även lokalerna är ett problem.

– Det är svårt att få stora lokaler på Stockholms universitet och få undervisningsrum som passar de här studenterna, säger hon.

Utbyggnaden av lärarutbildningarna på högskolan ingår i den nya regeringens satsningar på att möta lärarbristen och ett så kallat kunskapslyft. I det senare ingår även fler platser på yrkeshögskola, folkhögskola och komvux.

Fler utbildningsplatser

 

2015

2016

2017

2018

Förskollärar-
utbildning

400

1200

2000

2800

Grundlärar-
utbildning F–3

350

1050

1750

2450

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

250

750

750

750

Speciallärar-
utbildning och specialpedagog-
utbildning

150

450

450

450

Summa

1150

3450

4950

6450

ur Lärarförbundets Magasin