Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

10.000 namn för satsning på Kulturskolan

ProtestPå onsdagen mottog kulturminister Amanda Lind (MP) över 10.000 namnunderskrifter som en reaktion på att stödet till Kulturskolan på 100 miljoner kronor slopades i budgeten för 2019.

av Kristian Lönner
20 feb 2019
20 feb 2019

Vikarie- och anställningsstopp, stängda verksamheter och minskat kursutbud. Anna Marsh, danslärare på Kulturskolan i Farsta i Stockholm och fackligt aktiv i Lärarförbundet, räknar snabbt upp vilka konsekvenser de indragna pengarna har fått.

– I Stockholm har det slagit dubbelt hårt eftersom även kommunens budget innebär ökade effektiviseringskrav. Mindre resurser och fler elever ger en ökad arbetsbelastning som i sin tur innebär en försämrad arbetsmiljö, säger Anna Marsh som på onsdagen var med och lämnade över namnunderskrifterna till kulturministern.

Det statliga stödet på 100 miljoner till Kulturskolan infördes 2016. Men stödet slopades i Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019, som röstades igenom i riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna innan den nya S+MP-regeringen kom på plats.

Bild: Privat

Moderaterna och Kristdemokraterna kritiserade stödet för att vara ineffektivt och mest gynna priviligierade grupper. Men Anna Marsh håller inte med.

– Det här är ett jätteviktigt stöd för Kulturskolan. Det har gjort att vi kunnat skapa nya kurser, ha ett bredare utbud och locka målgrupper som Kulturskolan tidigare haft svårt att nå, säger hon.

Anna Marsh är ändå optimistisk inför framtiden och noterar att Amanda Lind uttalat sig försiktigt positivt om att återinföra det statliga stödet.

– Att vi nu lämnar över namnunderskrifterna är ett sätt att ge stöttning åt hennes uttalanden, säger Anna Marsh.

ur Lärarförbundets Magasin