Ingår i temat
IT-klyftan
Läs senare

10 tips för en fattig skola

Det finns många smarta IT-verktyg som är gratis och underlättar lärarjobbet.

01 dec 2011

Bild: Kenneth Andersson
Öka åtkomligheten, spara tid, låt lärande »smitta« mellan eleverna, återanvänd material, rätta proven snabbare, kommunicera bättre, var mera tillgänglig, håll stenkoll på elevutvecklingen.
Vinsterna är många när kollegiet, eleverna och föräldrarna samlas kring de nya webbverktygen.
Skapa grupper. På Google Mail skapar du enkelt grupper för alla föräldrar i varje klass, för elever och för kolleger.
Bra starttjänst för att nå andra tjänster. Funktionen »Tasks« gör att varje elev kan skapa att-göra-listor från lärarens e-post om läxor, prov med mera. Samverkar med Google Kalender (se 6).
mail.google.com

Ordbehandling. Genom Google Docs finns dokumenten åtkomliga från alla datorer, och flera kan jobba samtidigt. Följ arbetet och gör kommentarer.
Varje dokument har en egen chatt så ett grupparbete kan ske från flera olika platser samtidigt. docs.google.com (»Document«)

Kalkyl. Har samma fördelar som ordbehandlaren i punkt 2. Gör sammanställningar av provresultat, elevutveckling eller skapa roliga matteuppgifter.
Lärarens bästa verktyg för kontroll och uppföljning.
docs.google.com
(»Spreadsheets«)

Presentation. På Google Docs finns en nätbaserad powerpointtjänst. Låt dina lektioner präglas av visuellt stöd i bakgrunden. Presentationen delas ut digitalt efter lektionen.
Bra repetition inför läxläsning. Skapar stöd när elever presenterar sina arbeten.
docs.google.com

Formulär. Enkätverktyg som förenklar och snabbar på. Skapa prov eller ställ frågor inför läxläsning. Hitta tider för föräldrasamtal. Gör kursutvärderingar.
Sammanställningen hamnar i ett kalkylark, för enkel provrättning eller översikt.
docs.google.com
(»forms«)

Tidsplanera. Boka prov och inlämningsuppgifter. Lägg in schema och tillfälliga aktiviteter. Dela ut till alla berörda.
calendar.google.com

Blogg. Låt grupp- eller projektarbetet via Google Sites övergå till en blogg, wiki eller vanlig hemsida.
Eller samla allt ditt faktamaterial kring en kurs.
sites.google.com

Multimedia. Starta en egen tv-kanal och lägg ut korta ämnesintroduktioner som du spelar in med din mobilkamera.
www.youtube.com
www.bambuser.com

Diskutera. Skapa e-postlista med hjälp av Facebook eller Google så att föräldrar, elever och lärare kan föra diskussioner om undervisning eller kommande aktiviteter. Anslagstavla. Chatta med föräldrar. Starta evenemang. Samla dokument.
www.facebook.com
groups.google.com

Kommunicera. Ta hjälp av Twitter för att kommunicera med andra lärare kring IT-frågor: Till exempel @magisterb eller @kringlan.
www.twitter.com

Nästan alla har internet

  • Ytterst få föräldrar och elever kan inte nås digitalt.
  • Mellan 95 och 99 procent i åldrarna 16–54 år har tillgång till internet i hemmet, enligt Statistiska centralbyrån.
  • Över 90 procent har bredband. Ju yngre person, desto högre siffra.

Alla artiklar i temat IT-klyftan (21)

ur Lärarförbundets Magasin