Läs senare

105 miljoner kronor ska få fler att vilja bli lärare

LÄRARBRISTENDet är bland andra utbildningar regeringen och samverkanspartierna vill hitta morgondagens lärare. Det står klart efter presentationen av Lärarförsörjningspaketet, en del av budgeten för 2020.

av Emma Olsson
17 sep 2019
17 sep 2019
105 miljoner kronor ska få fler att vilja bli lärare

Fler ska söka, fler forskare ska söka, fler alternativa vägar ska byggas för den som vill bli lärare. Det är målet med det lärarförsörjningspaket som är del av regeringens och januaripartiernas budget för 2020. Värde: 105 miljoner kronor.

Orsaken är den akuta lärarbristen – nu satsar regeringen stora pengar på att hämta kandidater från andra akademiska områden.

Bland posterna i paketet finns 26 miljoner kronor som går till att få redan högskoleutbildade att satsa på en ny karriär. Totalt sju lärosäten får dela på pengarna, som ska gå till att anordna kurser för dem som redan är nära läraryrket – men som behöver komplettera sin utbildning på något vis.

– De ska ta fram kurser som syftar till mer flexibla vägar till läraryrket, för dem som redan är nära en lärarexamen, om man vill omskola sig, eller att man saknar en mindre del av ämnesstudierna för att vara nära KPU. Hur och på vilket sätt som lärosätena löser det, får ske i närhet med studenterna, säger ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S) till Lärarnas tidning.

Hon ger exempel:

  • En kemist som vill bli kemilärare och behöver fylla på en kurs i kemi för att få full behörighet.
  • Eller en lärarassistent som vill testa att läsa en akademisk kurs för att testa hur det är att gå lärarutbildningen – och som får tillgodoräkna sig poängen om det blir en fortsättning.

Validering av lärare (VAL) och KPU (kompletterande pedagogisk undervisning) får 10 respektive 6 miljoner kronor. Satsningarna handlar dels om att den som har arbetslivserfarenhet kan få sin erfarenhet validerad för att kunna komplettera sin utbildning. KPU gäller dem som redan har en akademisk utbildning men som vill toppa den med pedagogik.

Det är inga stora summor?

– Framför allt är det en signal från oss att vi vill vara uthålliga och att vi ser det som viktiga vägar, att fler ska kunna välja läraryrket, säger Matilda Ernkrans.

Högskolan i Karlstad har tvingats lägga ner en utbildning för lärare, där studier och arbete i klassrummet varvades. Orsaken: För få sökande.

– Vi vet att det har fungerat lite olika ute i landet, men vi vill ta fasta på var det fungerat väl som i Dalarna och Kristianstad, där har man kunnat se att det är fler som söker sig till lärarutbildningen, man har högre meritvärde och det betyder att lärarstudenterna är ute i skolan från dag ett, säger hon.

Övningsskolor är också ett område som får stöd i det nya budgetpaketet. 10 miljoner kronor går till fler platser där lärarstudenter kan praktisera. Det är ett sätt att höja kvalitet på en utbildning som ofta kritiseras.

– Vi stärker kvaliteten på utbildningen genom att välja sådana satsningar där vi knyter teori och praktik närmare varandra, säger Matilda Ernkrans.

Regeringen vill också göra utbildningen mer forskningsnära. Totalt går 23 miljoner kronor till forsknings-KPU under 2020.

– Ett högt söktryck och ett bra sätt att få fler ämneslärare och forskare i skolan. Speciellt inom matematik, biologi, fysik, kemi och teknik. Det riktar sig till dem som redan har en utbildning på forskningsnivå, säger forskningsministern.

Frågan för många är, hur får man studenterna att stanna kvar på utbildningen?

– Det finns delar i utbildningen jag är väldigt nöjd med, till exempel att alla är väldigt duktiga på jämställdhet. Men det finns delar man behöver jobba mer med. Min bild är att alla lärosäten som har lärarutbildningar är väldigt måna om att man ska kunna ha lärarutbildningar och examinera fler lärare och tar väldigt stort ansvar. Nu har man det här året man har fått på sig att klara de kvalitetsbrister som har uppkommit, säger Matilda Ernkrans.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har fått kritik för att skolbudgeten för 2020 är för snål, bland annat av Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Ministern presenterade skolpaketet i slutet av förra veckan, totalt 100 miljoner kronor.

– Det är en betydande insats på skolans område. Det är ett tufft ekonomiskt läge i kommunerna och de satsningar vi gör på skolområdet är viktiga, men det är också viktigt med de generella statsbidragen till kommunerna, som regeringen kommer att återkomma med, säger hon till Lärarnas tidning.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, är positiv till satsningarna på KPU, VAL och karriärväxling.

– Vi tycker att satsningen är bra. Men det skulle behövas ett större grepp och framför allt massiva satsningar på de som idag är anställda som lärare men saknar examen. Där skulle regeringen på kort sikt få många behöriga lärare. I ärlighetens namn befarar jag att många av dem som hoppat av lärarutbildningen har gjort det för att jobba som lärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin