Läs senare

12 procent av lärarna i grundskolan går i pension inom fem år

PENSIONÖver 12 000 lärare i grundskolan blir över 60 år under läsåret 2018-2019. Något som ställer landets kommuner inför stora utmaningar.

av Sten Feldreich
14 aug 2019
14 aug 2019
Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto

Alla kommuner står inför stora rekryteringsbehov och bristen på lärare slår hårt mot en likvärdig skola, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har analyserat åldersfördelningen inom lärarkåren i grundskolan i samtliga svenska kommuner och län.

I till exempel Ockelbo är var tredje lärare i grundskolan över 60 år. Men även kommuner som Ydre, Övertorneå och Dorotea sticker ut med hög andel äldre lärare.

Generellt är pensionsavgångarna störst bland speciallärare och specialpedagoger. I de här grupperna är mer än var femte lärare i hela landet över 60 år. I ämnen som svenska och slöjd kommer också många lärare att gå i pension inom kort.

– Den lärarkompetens och erfarenhet som nu pensioneras bort ersätts inte med ny. Det går inte att spara sig till fler lärare eller bättre skolresultat, ändå är det vad som sker i kommun efter kommun. Riks- och kommunpolitiker måste erkänna allvaret och ta ett samlat grepp, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fotnot:

På länken nedan finns statistik för landets län och kommuner. https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/stora-pensionsavgaangar-vantar-i-lararkaaren

ur Lärarförbundets Magasin