Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

120 miljoner till fortbildning för förskolan

Nya pengar satsas på att vidareutbilda förskollärare och yrkeslärare.

14 sep 2011

I regeringens kommande paketsatsning på skolan ingår även fortbildningsinsatser för chefer och personal inom förskolan samt för yrkeslärare.

Drygt 120 miljoner kronor kommer under åren 2012-2014 att satsas på kompetensutveckling inom förskolan med fokus på barn i behov av särskilt stöd samt uppföljning och utvärdering av verksamhetens kvalitet. Anledningen är bland annat att den nya skollagen och förskolans nya läroplan innebär en nystart.

– Den nya läroplanen för förskolan ställer tydligare krav på uppföljning och utvärdering av verksamheten, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Även yrkeslärarna ska få del av de nya satsningarna. För att de bättre ska ha möjlighet att följa med i den tekniska utvecklingen och andra förändringar i sina branscher ska de få kontinuerlig fortbildning inom respektive yrkesområde. 17 miljoner kronor kommer att satsas per år fram till 2014 för att möjliggöra för yrkeslärare att tillbringa minst två veckor på en arbetsplats vart femte år. Från 2015 utökas stödet till 22 miljoner per år. Samtidigt är det tänkt att huvudmännen ska stå för hälften av kostnaderna.

ur Lärarförbundets Magasin