Läs senare

1,5 miljarder till utsatta skolor

Skolor med tuffast utmaningar ska få mer pengar nästa år. Regeringen utlovar ytterligare 1,5 miljarder kronor för att ge skolorna mer jämlika förutsättningar. Otillräckligt, tycker förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

av Lenita Jällhage
19 jun 2017
19 jun 2017
Stefan Löfven.

Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringens utökade satsning på utsatta skolor på söndagen, den sista dagen under politikerveckan i Järva i nordvästra Stockholm.

– Vi ser en alarmerande ojämlikhet i vår skola och det måste vi göra något åt, sade Stefan Löfven, enligt TT.

Redan i höst får skolor i utsatta områden 500 miljoner extra utifrån de satsningar som regeringen gjorde i vårbudgeten. Nu vill regeringen satsa 1,5 miljard i höstbudgeten inför nästa år, vilket innebär 750 miljoner per termin.

Pengarna kan användas till att exempelvis anställa lärare eller annan extra personal, stärka elevhälsan, minska klasserna, vidareutbilda personalen eller satsa på skolledare. Politikerna vill inte styra och komma med pekpinnar utan kommunerna och skolorna ska själva få bestämma var stödet gör bäst nytta.

Att den bristande likvärdigheten i skolan är ett stort problem som måste lösas är regeringen och oppositionen eniga om.

I senaste Pisaundersökningen år 2015 bröts den nedåtgående spiralen när det gällde kunskapsresultaten i svensk skola, men klyftorna och ojämlikheten fortsatte att öka.

Skolkommissionen kom med sina recept för att minska skolsegregationen när de lämnade sitt slutbetänkande den 20 april i år.

Förslagen var bland annat obligatoriskt skolval, lottning till populära skolor och mer statliga pengar till de skolor som har störst behov.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, välkomnar resurstillskottet och är nöjd med att pengarna ska gå dit de bäst behövs.

– Men det räcker inte utan detta är ett steg på vägen. Vi vill att regeringen tillsammans med oppositionen tar ett helhetsgrepp för att komma åt problemen. Vi föreslog tillsammans med skolkommissionen att man behöver satsa 6 miljarder. Förutom det behöver skolvalet förbättras och man måste säkerställa att eleverna får behöriga lärare, säger hon.

Finns det inte en risk att skolorna, trots mer pengar, ändå inte får tag i behöriga lärare på grund av lärarbristen?

– Jo, och det är det läge vi har nu och några år framöver. Därför är det så viktigt att ta hand om de lärare som redan finns och säkerställa att de används till rätt saker. Och att se till att de som behöver komplettera sina utbildningar får möjlighet till det, fortsätta se över lönerna och att dra ned på arbetsbelastningen för lärarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

ur Lärarförbundets Magasin