Läs senare

16 miljoner till pedagogiska projekt

16 Sep 2004

Tolv pedagogiska utvecklingsprojekt har tillsammans fått över 16 miljoner kronor av Rådet för högre utbildning vid Högskoleverket. Projekten har utsetts i hård konkurrens – hela 186 bidrag skickades in när pengarna utlystes i våras.

Rådet delar årligen ut pengar till engagerade lärare som formulerat goda pedagogiska projekt som syftar till att utveckla undervisningen ytterligare. Fokus i projekten ska ligga på studenternas lärande. Årets projekt får en halv till två miljoner kronor vardera och ämnesmässigt spänner de över ett brett spektrum, från metodik i modedesignundervisning till datoranimerade kemistudier.

Hittills har Rådet för högre utbildning inriktat sig på att stödja pedagogisk utveckling inom kurser och utbildningsprogram. Framöver kommer Rådet även att ge stöd till bredare och mer systematiskt arbete inom hela ämnesområden på nationell nivå. En utlysning av medel planeras till början av 2005.

ur Lärarförbundets Magasin