Läs senare

20 000 lärare missar lönesatsning

600 miljoner kronor kan frysa inne i första omgången av lärarlönelyftet. Den beräkningen gör regeringen i sin budget.
– Det är katastrofalt. Det är inte klokt att det inte säkerställs bättre att pengarna utnyttjas, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

20 Sep 2016

Det är i regeringens budget som prognosen att 600 miljoner kronor från lärarlönelyftet beräknas frysa inne för 2016 presenteras. Enligt Lärarförbundet skulle pengarna ha räckt till att lyfta 20 000 lärare.

– Att inte alla medel skulle utnyttjas från början tror jag alla förutsåg. Det stora problemet är om hela bidragsramar fryser inne, alltså om kommuner inte sökt, säger Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister.

Är det inte ett misslyckande för reformen om 600 miljoner fryser inne?

– Det är klart att varje peng som ska användas till att göra skolan bättre som inte används är ett problem.

Anledningen till att så många inte sökt, eller inte sökt fullt ut, är ännu oklar. Nu inväntas en redovisning från Skolverket om vilka skolhuvudmän som sökt och i vilken utsträckning.

Enligt Gustav Fridolin kan det också handla om en implementeringsperiod.

– Vi måste jobba för att den perioden blir kortare. Det har vi också gjort genom att från början ha nationella kriterier, till skillnad från den tidigare karriärtjänstereformen.

Varför fungerar det inte bättre?

Det som ibland redovisats för mig, som gör mig orolig, är att kommunerna sätter upp egna kriterier och egen implementering som skapar en osäkerhet kring det som man kommit överens om nationellt.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, är upprörd över hur kort rekvireringstiden har varit för lönesatsningen.

– Jag hoppas att regeringen kan förlänga tiden och att så många huvudmän som möjligt sätter sig och söker nu. Annars går pengarna tillbaka till Magdalena Andersson istället för att gå till lärarna.

Tiden att söka medel för lärarlönelyftet går ut den 1 november. Lärarnas tidning har ännu inte fått besked från regeringen om det finns möjlighet att tillmötesgå Lärarförbundets önskemål om förlängning.

Att pengar fryser inne är inte det enda bakslaget för regeringens planer med lärarlönelyftet. Satsningen har dessutom gjorts till en enbart tillfällig löneökning i hälften av landets kommuner, som Lärarnas tidning tidigare rapporterat.

Utbildningsminister Gustav Fridolin tycker inte att det finns skäl för kommunerna att avstå från att lyfta lönerna permanent, nu när både moderaterna och liberalerna är med på satsningen.

– Det är märkligt och besvärande att det ser ut så här. Inte minst för tilltron till kommunernas förmåga att hantera den här typen av reformer, säger Gustav Fridolin.

ur Lärarförbundets Magasin