Läs senare

2011 — året då vi visar vad vi går för

KrönikaLåt 2011 bli året då samtal om nya kursplaner och läroplaner startar. Vi lärare har en gyllene chans att utforma vårt arbete, skriver Ann-Marie Körling i sin krönika.

13 jan 2011
Anne-Marie Körling.

Ring skolklocka ring, ring in det nya! Det är skolreformernas år. Det är kursplanegenomförartid, undervisningsvår och lärarkompetensuppvisning.

För nu gäller det. Lärarnas kunnande kommer att sättas i fokus. För ingenstans syns hur vi lärare ska göra. Bara att vi ska. Det är terminsstart skolåret 2011!

Jag måste vara optimist. Allt blir nytt men i samma gamla skola. Vi får ny läroplan och mängder med kursplaner som är reviderade och som kanske äntligen gör det möjligt för oss lärare att ge undervisning i allt det som vi är skyldiga att göra.

Som utförare kan man inte annat än famna detta skolår. Det syns inga pekpinnar om hur vi lärare ska göra, de lyser med sin frånvaro i styrdokumenten denna gång. Det betyder att man faktiskt tilltror oss lärare vår yrkeskompetens. Vi har nästan fritt fram. Nästan!

Läroplanen reglerar naturligtvis vad vi ska lära eleverna och att undervisningen ska bedrivas i demokratiska former och allt sådant. Men hur vi ska göra det går det inte att läsa om någonstans.

Därför är det desto viktigare att vi gör läroplan och kursplaner till våra och inte läser dem slarvigt utan med verkliga omsättartankar. Dessvärre är det kanske så att vi inte läser dem alls, utan kastar oss över någon kursplan och sätter i gång med att bryta ned den till minsta möjliga beståndsdel. Om vi gör så har vi naglat fast oss själva med punktade lokala innehåll och tvingande självgjorda regelsystem. Men vi ska ju inte göra om dem, utan ta emot dem och börja bygga läroplan i verkligheten, med andra ord: Omsätta!

Jag vill se de kommande styrdokumenten i skolverkligheten, inte som den olästa Lpo-94 som gick att finna med obrutna pärmar på dammiga bokhyllor i lärarrum.

Denna gång behöver vi hjälp att ta oss från de gamla dolda läroplanerna som råder bakom lyckta klassrumsdörrar och in i den nya gemensamma.

Vi behöver samtal och diskussioner kring den övergång som nu sker från en läroplan till en annan, ja om än reviderad, och skapa gemenskap med den vi nu får. Om vi inte gör det kommer skolan att gå på i samma ullstrumpor som tidigare.

Jag förblir optimist. Ingenting sägs om lärarens inre arbete och det kan bara betyda att man fortfarande tilltror oss lärare kompetens och yrkesskicklighet att omsätta innehållet på hur många sätt som helst. Vi ska visa upp oss helt enkelt.

Året är 2011. Låt oss ringa in det ordentligt!

ur Lärarförbundets Magasin