Läs senare

2014 års avtalsrörelse är igång

Nu har lärarnas avtalsrörelse för år 2014 dragit igång med förhandlingar för lärarna inom de samhällsnära företagens organisation KFS.

07 feb 2014

På torsdagen träffades parterna för första gången, och det huvudsakliga innehållet i lärarförbundens yrkande är bekant från de senaste årens avtalsrörelser.

– Det handlar mycket om lönen, att lärarna ska ha mer än andra för att komma till rätta med den felaktiga lönesättningen för lärarna, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Andra viktiga frågor kommer att bli arbetsbelastning och inflytande över arbetet. Den arbetsgrupp som tillsattes efter det förra avtalet 2012 har inte slutfört sitt arbete utan behöver göra det under den kommande avtalsperioden, enligt Mathias Åström.

Det nuvarande tvåårsavtalet med KFS går ut den 31 mars 2014. Det är ett av lärarnas mindre avtalsområden och berör endast 500 medlemmar i Lärarförbundet.

2014 är ett mellanår för lärarnas avtalsförhandlingar eftersom de större avtalen – däribland det kommunala – löper ut 2015 eller senare. Utöver KFS ska lärarna inom Arbetsgivaralliansen, KFO och Folkbildningsförbundet få nya avtal under 2014.

ur Lärarförbundets Magasin