Ingår i temat
Kongress 2010
Läs senare

22 miljoner över i lokala kassakistor

Förra året fick Lärarförbundets lokalavdelningar 65 miljoner kronor. Trots att 22 miljoner inte gick åt motionerar 35 avdelningar om höjda anslag.

03 nov 2010
22 miljoner över i lokala kassakistor
Marja Thyberger och Eva Bengtsson, vice ordförande respektive ordförande i Sundbybergs lokalavdelning, har gjort av med mer än hela anslaget. Foto: Oskar Kullander

Sundbybergs lokalavdelning är en av få som gjorde av med alla pengarna och mer därtill förra året. Bokslutet gav ett minus på drygt 7.000 kronor. Ett förskott från förbundet räddade räkenskaperna. Inte oväntat är »Sumpan« också en av de lokalavdelningar som vill att anslaget höjs.
— Om vi får mer pengar så kommer vi inte att ha några problem att göra av med dem, försäkrar ordföranden Eva Bengtsson.

För att förklara förra årets underskott beskriver hon höga ambitioner där Lärarförbundet ska synas och höras. Hon berättar om en årlig dag för alla arbetsplatsombud med gemensam trivselskapande förtäring som avslut, om föredragskvällar för alla medlemmar med inbjudna föreläsare och om ett årsmöte med extra guldkant.

Samtidigt betalar Sundbybergs lokalavdelning precis som andra avdelningar numera utbildningar som förr
debiterades Lärarförbundets regionala organisation.

— Vår snabba ökning av privatanställda medlemmar har också gett ökade kostnader, berättar Eva Bengtsson.

— När vi förhandlar med privata arbetsgivare måste vi ta tjänstledigt från kommunen. Och då måste lokalavdelningen ersätta vårt lönebortfall, förklarar hon.

Under en dags privata förhandlingar kostar Eva Bengtsson sin lokalavdelning i runda tal 1.100 kronor som ska tas ur avdelningens anslag för 2010 på drygt 170.000.

I den lilla smålandskommunen Högsby är läget det omvända. Av anslaget för 2009 på 120.000 kronor fanns närmare 90.000 kvar vid årets slut. Det motsvarar ett överskott på nästan 700 kronor utslaget på var och en av de knappt 120 medlemmarna. Ordföranden Raymond Furuskog sticker inte under stol med vad som är förklaringen.

— Vi har varit dåliga på att ordna facklig verksamhet. Det är därför vi har pengar över.

Raymond Furuskog beskriver en lokalavdelning med endast 95 yrkesaktiva medlemmar, korta informationsvägar och där det fackliga vardagsintresset är lågt.

— Inte förrän något går en emot brukar man fråga efter oss.

Det lilla antalet medlemmar genererar 10,5 timmar i veckan betald tid för fackligt arbete. Åtta timmar disponerar Raymond Furuskog själv, 2,5 timme har styrelsen lagt på vice ordföranden.

— Det är väl vi två i styrelsen som är intresserade.

Förra årsmötet tvingades styrelsen banta från sju till fem. Av dem kommer tre, fyra till mötena en gång i månaden. Någon generell förklaring till det låga fackliga intresset har inte Raymond Furuskog.

— Inte mer än att alla nuförtiden har mycket att stå i. Själva lärarjobbet har också blivit mycket mer krävande än förr.

Raymond Furuskog som går i pension snart, hoppas på det medlemsmöte som ska hållas inom kort. Högst på
dagordningen står det lokala löneförhandlandet.

— Men vi ska också diskutera hur vi kan rekrytera ombud på arbetsplatserna. Det är ju där man kan hitta intresserade som kan ta över.

Även Högsby lokalavdelning har motionerat om höjda anslag. Raymond Furuskog förstår om någon undrar varför, pengar saknas ju inte.

— Men vår motion handlar egentligen om principer för hur bidraget beräknas. Vi vill att hänsyn tas till att avdelningarna har olika kostnader för resor till konferenser och utbildningar så att det blir rättvist.

 

Alla artiklar i temat Kongress 2010 (9)

ur Lärarförbundets Magasin