Läs senare

23 000 namn för mindre grupper i förskolan

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén lämnade på måndagen över 22 953 namnunderskrifter för bland annat mindre barngrupper i förskolan till utbildningsminister Gustav Fridolin.

27 okt 2014

– Det visar att det finns ett stort engagemang både från lärare och föräldrar, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Uppropet startade i våras, och kraven har fått genomslag i den nya regeringens första budget.

– Jag är väldigt glad för att man vågar slå larm när man ser att förskolepedagogiken inte når fram till varje barn, säger utbildningsministern.

I budgeten satsas 415 miljoner kronor 2015 och 830 miljoner från 2016 på mer personal och mindre barngrupper i förskolan. Riktlinjer för barngruppernas storlek ska återinföras.

– Det här betyder inte att vårt arbete avstannar. Vi måste fortsätta att trycka på för att förskollärarna ska få bättre förutsättningar att leva upp till läroplanen, säger Eva-Lis Sirén.

Hon nämner tre viktiga områden att arbeta vidare med: den pedagogiska utvecklingstiden, lönerna och att införa karriärtjänster också för förskollärare.

När får vi karriärtjänster för förskollärare?

– Vi tittar på karriärtjänstsystemet. Det rullar ju ut nya karriärtjänster 2016 och 2017, och inför att den reformen ska fortsätta så ser vi över systemet bland annat utifrån hur vi vidgar det till dem som tyvärr varit utestängda från systemet, säger Gustav Fridolin.

Foto: Lotta Holmström

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin