Läs senare

27 strategier för inkludering

18 mar 2016

Hur undervisar man på bästa sätt elever i behov av särskilt stöd?

Den frågan försöker den nyzeeländske forskaren ­David Mitchell besvara i en bok ­genom att ingående beskriva 27 strategier, med hänvisningar till forskningsstudier som visar att de fungerar. Men också vilka risker som finns med varje metod.Titel: Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar Författare: David Mitchell Förlag: Natur & Kultur, 2015

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin