Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

27 strategier för inkludering

18 mar 2016

Hur undervisar man på bästa sätt elever i behov av särskilt stöd?

Den frågan försöker den nyzeeländske forskaren ­David Mitchell besvara i en bok ­genom att ingående beskriva 27 strategier, med hänvisningar till forskningsstudier som visar att de fungerar. Men också vilka risker som finns med varje metod.Titel: Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar Författare: David Mitchell Förlag: Natur & Kultur, 2015

ur Lärarförbundets Magasin