Läs senare

28 punkter för högre resultat

Lärarnas tidning bad partierna i riksdagen lista de viktigaste åtgärderna för att förbättra resultaten i skolan. Det blev sammanlagt 28 punkter.

03 sep 2014

Moderaterna

 1. Mindre klasser
 2. Bättre karriärmöjligheter ska ge bättre lön
 3. Öka undervisningstiden för eleverna, särskilt i matematik
 4. Mindre administration för lärare
 5. Tidigare betyg

Centern

 1. Inga nya reformer, skolan måste få arbetsro
 2. Kompetensutveckling av lärare/rektorer
 3. Mer resurser och tidigare stöd till skolor med störst behov
 4. Fortbildning i digitala tekniker för lärare
 5. Mer tid till pedagogiskt ledarskap för rektorer och förskolechefer via bland annat utbildning

Folkpartiet

 1. Höjda lärarlöner
 2. Mindre klasser/fler speciallärare för de yngre barnen
 3. Betyg från år 4
 4. Staten ska styra skolan, inte kommunerna
 5. Ordning och studiero i skolan

Kristdemokraterna

 1. Fler lärarledda timmar i skolan med fokus på läsning
 2. Minska administration och ge lärare högre lön
 3. Fler speciallärare ska utbildas
 4. Sommarskola för alla elever som inte nått målen
 5. Mer arbetsro/Färre förändringar i skolan

Sverigedemokraterna

 1. Statligt styre över skolan
 2. Ingen vinst i friskolor ska tillåtas
 3. Hårdare krav för att starta friskolor (kommuner ska kunna säga nej)
 4. Tidigare betyg från år 4
 5. Fler vuxna i skolan

Socialdemokraterna

 1. Mindre klasser
 2. Mer pengar till skolan än idag till bland annat speciallärare/specialpedagoger
 3. Kompetensutveckla lärare/rektorer
 4. Fördela resurserna efter behov till skolor med störst behov
 5. Hårdare reglering av friskolornas vinster

Miljöpartiet

 1. Höjda lärarlöner
 2. Minska administration och anställ fler lärare
 3. Ge lärare ordinationsrätt att besluta om särskilt stöd för elever
 4. Mindre barngrupper i förskolan, förskoleklass och fritidshem (max 5 barn per pedagog är målet)
 5. Hårdare reglering av friskolornas vinster

Vänsterpartiet

 1. Ingen vinst i friskolor ska tillåtas
 2. Avskaffa det fria skolvalet
 3. Fler lärare och mindre klasser
 4. Fördela resurserna efter behov till skolor med störst behov
 5. Mer personal på fritidshem

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin