Läs senare

283 elever drabbas av skolstängning

SkolstängningSkolinspektionen stänger den fristående gymnasieskolan Thorén Innovation School Stockholm på grund av allvarliga brister. Beslutet att dra tillbaka skolans godkännande påverkar 283 elever.
– Skolinspektionens rapport är hårresande, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Skälet till att Skolinspektionen stänger Thorén Innovation School Stockholm är att brister som påpekats inte har åtgärdats. Det handlar bland annat om att eleverna inte får den undervisningstid de har rätt till och att det är stökigt på många lektioner.

Enligt Skolinspektionen har skolan inte heller kommit tillrätta med att eleverna fått otillräckligt med hjälp och handledning av lärarna. I stället har Skolinspektionen sett hur elever sitter och tittar på film under lektionerna utan att lärarna avbryter dem. Till saken hör att 11 av skolans 13 lärare lämnar skolan.

Gymnasieminister Anna Ekström är mycket kritisk till hur skolan har bedrivit sin verksamhet.

– Friskolor som har fått förtroendet från samhället att bedriva undervisning ska ta sitt uppdrag på allvar och prioritera elevernas rätt till kunskap och bildning och inte den egna vinsten, säger hon.

Thorén Innovation School AB kan överklaga Skolinspektionens beslut. Men tills vidare är det stopp för en terminsstart på skolan. Stockholms stad måste hjälpa eleverna att hitta en annan skola.

ur Lärarförbundets Magasin