Läs senare

3 av 4 lärare skulle rekommendera yrket

Undersökning”Glädjen att få andra att lyckas”. ”Fritt och kreativt”. ”Meningsfullt”. Det är några viktiga skäl till varför lärare tycker att andra ska välja deras yrke.

3 av 4 lärare skulle rekommendera yrket
Därför skulle lärare rekommendera andra att söka sig till yrket. Ju större orden är, desto fler gånger förekommer det svaret i undersökningen. Grafik: Lotta Holmström / Wordclouds.com

Läraryrket är…

De 50 vanligaste anledningarna att rekommendera yrket

 • Roligt
 • Utvecklande
 • Givande
 • Varierande
 • Se elever utvecklas
 • Påverka framtiden
 • Jobba med barn
 • Få mycket tillbaka
 • Viktigt yrke
 • Utmanande
 • Kreativt
 • Fantastiskt yrke
 • Fritt yrke
 • Stimulerande
 • Omväxlande
 • Mötet med eleverna
 • Man gör skillnad
 • Roligt att undervisa
 • Eleverna
 • Hjälpa barn i utvecklingen
 • Få jobba med ungdomar
 • Arbeta med människor
 • Arbetet med eleverna
 • Det behövs fler lärare
 • Ingen dag den andra lik
 • Världens bästa jobb
 • Meningsfullt
 • Kul
 • Kontakten med barnen
 • Gör nytta och hjälper andra
 • Spännande
 • Socialt
 • Gör nytta i samhället
 • Glädje
 • Med och formar framtidens medborgare
 • Att se elevers glädje när de lyckas
 • Man har ett ämne man brinner för
 • Aldrig tråkigt
 • Barnen
 • Får positiv respons av eleverna
 • En bra arbetsmarknad
 • Intressant yrke
 • Flexibelt
 • Känslan av att ljuset går upp för elever
 • Med och skapa framtiden
 • Känslan när man lär ut
 • Kollegorna
 • Lärorikt
 • Om man brinner för det är det det bästa jobbet
 • Vara uppdaterad med den unga generationen

När det rapporteras om skolan är det oftast missnöje med löner, slitsam arbetsmiljö, ordningsproblem och lärarbrist som lyfts fram. Men en opinionsundersökning som Lärarnas tidning låtit Skop göra bland 1000 grundskollärare går på tvärs mot den bilden. I undersökningen uppger tre av fyra (73 procent) att de skulle rekommendera andra att bli lärare.

Några av de vanligaste skälen för det är att man själva upplever sitt yrke som roligt, utvecklande och viktigt – samt inte minst att man får mycket tillbaka i arbetet med eleverna (se ordmolnet här intill).

– Resultatet bekräftar den bild som jag får när jag möter lärare. Det finns en enorm lärarstolthet och de jag träffar lyfter fram precis de fördelarna med yrket som ni fått fram i er undersökning, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Hon poängterar att det är få jobb som skänker sådan glädje, är så meningsfullt och gör sådan påtaglig skillnad för andra som läraryrket.

I debatten kan man få intrycket av att lärare är ett yrke på dekis med låg status. Tycker du att mediabilden av läraryrket är skev?

Om undersökningen

Så gjorde vi

Skop har på uppdrag av Lärarnas tidning intervjuat 1000 grundskollärare och medlemmar i Lärarförbundet.

Frågan löd: Skulle du rekommendera andra att bli lärare?

Undersökningen gjorde i november 2016.

– Mediabilden visar på de utmaningar som finns i yrket. Den bilden kan vara viktig att lyfta fram för att få våra beslutsfattare att leverera de lösningar som professionen efterfrågar och behöver, säger Johanna Jaara Åstrand.

Endast drygt två av tio lärare i undersökningen skulle inte rekommendera yrket till andra. De flesta av dem anger för hög arbetsbelastning och dålig lön som skäl för sin åsikt.

– Det är orsaker som vi har lyft fram under många år. Det finns ingen kvick fix för dessa saker utan politikerna måste fortsätta satsa under många år för att uppvärdera lärarna och få bukt med arbetsbelastningen, säger Johanna Jaara Åstrand.

ur Lärarförbundets Magasin