Läs senare

3 frågor och svar om utköp av anställda

av Lotta Holmström
27 okt 2015
27 okt 2015

1. Vad är utköp?

Arbetsgivare och arbetstagare kan avsluta en anställning genom en överenskommelse och då kan ett så kallat avgångsvederlag betalas ut. Överenskommelse, uppgörelse, förlikning och avtal används i sammanhanget som synonyma begrepp. Lagen om anställningsskydd tillåter den här typen av överenskommelser.

2. Är det alltid frivilligt?

En överenskommelse om att anställningen ska avslutas förutsätter att arbetstagare och arbetsgivare är överens. Arbetsgivaren har inte rätt att tvinga fram en överenskommelse, då kan den i efterhand rivas upp. Men eftersom den möjligheten är begränsad är det viktigt att arbetstagaren inte skriver på en överenskommelse i hast. Det finns en risk att arbetsgivaren, som oftast är den starkare parten, utnyttjar läget. Fackets roll är att bevaka medlemmens rätt, utjämna styrkeförhållandet och ge råd och stöd.

3. I vilka fall kan utköp förekomma?

Det kan förekomma i vitt skilda situationer. Vid över­talighet kan ett frivilligt erbjudande om avgångsvederlag, pensionslösningar eller andra lösningar gå ut till en viss grupp anställda. Även i en tvist, när arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan är oense om ifall det finns en saklig grund för uppsägning, kan parterna lösa tvisten genom en överenskommelse om utköp. 

ur Lärarförbundets Magasin