Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

36 000 medlemmar efterlyser mer tid

LärarförbundetVi behöver mer tid. Tid för att förbereda och följa upp undervisningen. Så lyder svaret från 36 000 medlemmar i Lärarförbundet om hur skolan ska förbättras.

av Stefan Helte
14 jun 2017
14 jun 2017

Lärarförbundet har under vintern och våren genomfört något som kallas Medlemsdialogen. Där har medlemmarna fått tycka till om vad som är det viktigaste för att utveckla skolan, förskolan och fritidshemmen.

Målet var att nå 50 000 medlemmar. När dialogen stängdes den sista maj hade nästan 36 000 medlemmar svarat.

– Att 36 000 medlemmar har deltagit är fantastiskt roligt. Målet var att vi skulle nå många, vilket 36 000 verkligen är, säger Malin Tufvesson, chef för enheten för politik och påverkan på Lärarförbundet.

Det fanns möjlighet att delta i halvtimmeslånga möten på arbetsplatsen, i längre möten ordnade av lokalavdelningen eller att svara på en kortare webbenkät. De flesta av svaren kommer från webbenkäten.

Vad har lärarna då svarat?

Här är några av de kanske inte helt oväntade svaren:

  • Vi behöver mer tid för att planera reflektera över, följa upp och förbättra undervisningen.
  • Vi vill utveckla oss själva och läraryrket.
  • Vi vill ha lugn och ro i klassrummet och barngruppen.

Andra saker som lyfts fram som viktiga är att få samarbeta med engagerade kolleger som har rätt utbildning, att få mer kompetensutveckling och ordentligt med resurser. Medlemmarna efterlyser även tydliga och närvarande rektorer och förskolechefer.

Svaren kommer nu att analyseras och till att börja med användas lokalt.

– Svaren blir ett bra underlag för medlemsdiskussioner på arbetsplatserna, säger Malin Tufvesson.

I nästa steg blir svaren utgångspunkten för den nya vision som Lärarförbundet ska besluta om på kongressen hösten 2018.

ur Lärarförbundets Magasin