Läs senare

4 av 10 lärlingar hoppar av

Intresset för lärlingsutbildningarna minskar. Av de lärlingar som började hösten 2011 hade 40 procent hoppat av året därpå. Samtidigt blir andelen yrkeselever allt mindre.

01 okt 2013

De senaste årens ökade skillnader mellan gymnasieskolans praktiska och teoretiska utbildningar har inte fått önskad effekt. Skolverket rapporterar nu att intresset för såväl yrkesprogrammen som lärlingsutbildningarna minskar, samtidigt som var femte elev går på ett introduktionsprogram på grund av att de saknar gymnasiebehörighet.

Våren 2010 gick cirka 3.600 elever lärlingsutbildning i årskurs 1 på gymnasiet. Två år senare har antalet lärlingar minskat till 1.800. Avhoppen är också många. 40 procent av eleverna som gick årskurs 1 höstterminen 2011 hade hoppat nästa läsår.

Troliga orsaker är enligt Skolverket dåligt rykte, kvalitetsbrister, oro för att stänga dörrar till högskolan samt brist på stöd från branschorganisationer.

– Det behövs en samling. Kommuner, fristående skolor, branschorganisationer, fackförbund och statliga skolmyndigheter behöver arbeta hårdare tillsammans för att lärlingsutbildningarna ska bli bättre och mer attraktiva, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Samtidigt har andelen elever på yrkesprogram minskat från 35 procent 2010 till 29 procent 2012. Trots minskat elevunderlag råder det fortsatt brist på behöriga yrkeslärare och denna brist kommer enligt Skolverket att öka de kommande åren.

18 gymnasieprogram

  • Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan, varav tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.  
  • Yrkesprogrammen ger inte behörighet till högskolan men eleverna har rätt att läsa kompletterande kurser för att få högskolebehörighet.
  • Gymnasial lärlingsutbildning innebär att halva utbildningstiden ska vara förlagd till en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning infördes på försök 2008 och permanentades 2011.

Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin