Läs senare

5 frågor till Arbetsmiljöverket

Kerstin Waldenström, inspektör, svarar.

11 Dec 2014
 1. Stockholms stad har skrivit övergripande prioriteringslistor för lärare. Varför räckte inte det?
  — Varje lärare borde veta klart och tydligt vad som ingår i deras uppdrag, och det kravet ansåg vi inte att staden har uppfyllt.
 2. Menar ni att varje lärare ska ha en egen skriftlig plan för sin arbetstid?
  — Vi har inte preciserat på vilken nivå i organisationen det här ska ligga, det kan finnas beskrivningar för en grupp lärare i stället, till exempel alla lärare i matte/NO vid en skola, om de har samma arbetsuppgifter.
  — Men ju mer individualiserat ett arbete är, desto mer relevant är det att ha arbetsuppgifterna klarlagda för varje enskild medarbetare. Och det behöver dokumenteras.
 3. Handlar den skriftliga planen enbart om den reglerade arbetstiden?
  — Ja, i det här ärendet. Men enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren bedöma allt ­arbete som utförs.
 4. Stockholms stad vill få prövat om Arbetsmiljö­verket kan styra på den här detaljnivån när det finns kollektivavtal. Kommentar?
  — Vi går inte in i hur arbetsuppgifterna styrs. Men arbets­givaren är skyldig att göra en bedömning av vad som rimligen kan ingå i arbetstiden för att försäkra sig om att resurserna räcker.
  — Oavsett vilka avtal man har ska man kunna utföra sitt ­arbete utan att riskera sin hälsa.
 5. Vad är Arbetsmiljö­verkets nästa steg?
  — Vi kommer att avvakta överklagan av domen och titta på Stockholms stads och skyddsombudens yttranden innan vi fattar beslut om ett nytt föreläggande. Våra beslut ska grunda sig på hur arbetsmiljöarbetet ser ut i dag, inte för ett år sedan.

ur Lärarförbundets Magasin