Läs senare

50 statliga miljoner kronor till böcker i förskolan

FörskolanRegeringen satsar 50 miljoner kronor i vårens tilläggsbudget för att stimulera läsandet på förskolor. Pengarna ska gå till inköp av litteratur.

av Mats Thorén
10 apr 2018
10 apr 2018

 

– Tanken är att alla förskolor i landet ska få ett eget litet bibliotek, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

– Vi är övertygade om att de här pengarna kommer att skapa en grundläggande struktur för mer läsande på våra förskolor, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Enligt de båda ministrarna är en god läsförmåga och tillgång till böcker en förutsättning för att kunna överbrygga de klyftor i elevers kunskaper som olika mätningar visat.

Det blir Statens kulturråd som får i uppdrag att genomföra satsningen och fördela pengarna.

ur Lärarförbundets Magasin