Läs senare

6 frågor och svar om arbetsmiljökraven

Erik Hallsenius, Lärarförbundets expert på arbetsmiljö­frågor, svarar.

18 Feb 2016

1. Vad tycker Lärarförbundet om den nya föreskriften?

— Den är mycket välkommen. Bra att den heter »organisatorisk och social arbetsmiljö« i stället för »psykosocial arbetsmiljö«, för att det förskjuter perspektivet från individ till organisation. De psykiska effekterna på individen är ju mer ett utfall av hur organisationen och det sociala sam­spelet fungerar.

2. Vad är egentligen organisatorisk och social arbetsmiljö i skolan?

— Organisatorisk arbetsmiljö handlar om schemaläggning, planeringstid och tid för återhämtning. Men också hur arbetet fördelas mellan lärare, förskollärare, fritidspedagoger och andra yrkesgrupper, samt var man kan hitta stöd om man inte räcker till. Allt som har med arbetsuppgifterna att göra: tydlighet, prioriteringar med mera.

— Social arbetsmiljö handlar om hur vi påverkar varandra, samt trivsel och välbefinnande på jobbet.

3. Vad är föreskriftens viktigaste budskap?

— Att krav alltid ska prövas mot resurser — finns tiden, strukturen, kompetensen? Det här är något man måste tänka på tillsammans, under chefens ledning.

— I vissa fall måste man nog också se över grundorganisationen. Att som i dag forma ett förskoleområde med fem olika förskolor, 85 anställda och en chef, som dessutom har en mängd rutinmässiga administrativa uppgifter, det kan jag inte se som förenligt med föreskriften.

4. Ska skolledare prioritera åt lärare?

— Att prioritera bland sina arbetsuppgifter är det viktigaste professionella redskapet lärare har. Samtidigt kommer det ofta in nya arbetsuppgifter — och samtliga är lika prioriterade från rektor och nivån över. Då måste arbetsgivaren hjälpa till med prioriteringen så att arbetstiden över huvud taget ska räcka till.

5. Finns det något du saknar i föreskriften?

— Den kunde ha varit tydligare vad gäller skyddsombudens roll. Man måste läsa lagarna bakom för att få reda på att skyddsombudet ska vara delaktig i alla steg i arbets­miljöarbetet.

6. Vad gör Lärarförbundet för att skriften ska bli känd och använd?

— Vi håller på att ta fram en partsgemensam vägledning tillsammans med Sveriges kommuner och landsting. Vi ska också ta fram utbildningsmaterial till våra skyddsombud. Det har kommit önskemål om handfast vägledning i exempelvis prioriterings­frågan och vi ska försöka tillmötesgå de behov som finns.

ur Lärarförbundets Magasin