Läs senare

9 000 medlemmar i friskolorna får helt sifferlöst avtal

Lön & villkorEtt nytt avtal är klart för 9 000 av Lärarförbundets medlemmar inom landets största friskoleföretag som Academedia och Kunskapsskolan. Avtalet är treårigt och ger för första gången inga centralt garanterade löneökningar.

av Stefan Helte
20 nov 2017
20 nov 2017

Det förra avtalet med Almega Tjänsteföretagen var fyraårigt, där de två första åren var siffersatta och de två sista sifferlösa. Nu tar alltså Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ytterligare ett kliv och tecknar ett treårigt avtal med helt lokal lönebildning. Anledningen är bland annat att de två åren utan centralt angivet utrymme i det senaste avtalet har gett goda resultat i medlemmarnas plånböcker.

– Utifrån de siffror vi har tillgång till har lärarna inom friskoleavtalet haft en löneutveckling som överstiger arbetsmarknaden i övrigt, kommenterar Jens Ranta, som är ombudsman och ansvarig för friskoleavtalet på Lärarförbundet.

Om avtalet

Största friskolorna omfattas

Friskoleavtalet är tecknat mellan Almega tjänsteföretagen och Lärarnas samverkansråd, som består av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Avtalet berör lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och studie- och yrkesvägledare inom bland annat Academedia, Kunskapsskolan och Internationella engelska skolan.

Läs mer om avtalet hos Lärarförbundet.

Han lägger dock in en viss brasklapp för sifforna, eftersom det i dag inte finns någon statistiköverenskommelse mellan fack och arbetsgivare på området.

Men en sådan överenskommelse ska bli verklighet senast den första juni 2019. Det är en del av det nya avtalet.

– Det är oerhört viktigt med en statistiköverenskommelse när vi har ett avtal utan centralt angivet löneutrymme. Då har vi möjlighet att utvärdera och följa upp löneutvecklingen på ett bra sätt, säger Jens Ranta.

Är ni nöjda med avtalet?

– Vi är relativt nöjda. Vi har fått igenom flera saker vi tycker är viktiga, som till exempel statistikavtalet.

Några andra förbättringar i avtalet är att det finns skrivningar om att lönesamtalet ska ha mer dialogkaraktär än vad de har haft hittills, att lönekriterierna ska förtydligas och att parterna inför lönerevisionen ska föra samtal om önskad lönestruktur. Det sistnämnda kan till exempel handla om att parterna är överens om att omotiverade löneskillnader på grund av lärarlönelyftet ska åtgärdas.

En fråga som parterna inte har kunnat enas om är ett avtal om villkoren vid skolresor.

– Det är vi besvikna över. Vi ser positivt på att lärarna åker på skolresor. Men nu måste medlemmarna vara noga med att konsultera oss på Lärarförbundet om vad de kan ställa för krav för att de ska åka med på skolresorna, säger Jens Ranta.

ur Lärarförbundets Magasin