Läs senare

95 miljoner ska korta handläggningstider

Skolverket har begärt 100 miljoner kronor för 2015 för att få ned handläggnings­tiden av lärarlegitimationen till regeringens krav på fyra måna­der.

12 Nov 2014

Först om ett år räknar Skolverket med att klara av regerings­uppdraget om man får miljonerna. I budget­propositionen har regeringen aviserat 95 miljoner.— Vi har krav på oss att handlägga ärenden inom fyra månader. Tyvärr är vi inte där ännu, säger Niclas Westin, enhets­chef på Skolverket.

— I vissa fall klarar vi fyra månader men de flesta ­ärenden tar sex till nio måna­der och för en del kan det ­tyvärr ta ännu lite längre tid.

Frågan som många lärare ­ställer sig är varför det tar ­sådan tid att utfärda en ­legitimation, även för lärare som nyss har gått ut sin lärarutbildning.

Borde det inte vara en ren formalitet att skriva ut en sådan legitimation?
— De nyexade är inte självklart enklare än andra ärenden eftersom de gått den gamla lärarutbildningen, enligt 2001 års examens­ordning, säger Niclas Westin.

Först i början av 2015 räknar Skolverket med att de lära­re som gått den nya lärar­utbildningen kommer att ­ansöka om lärarlegitimation.

Finns det någon särskild kö för nyexaminerade lärare?
— Nej, där­emot har vi en egen kö för utsedda förste­lärare, förklarar ­Niclas Westin.

Varför handlägger ni inte nyexaminerade lärare för sig?
— Vi bedömer inte att det är möjligt, i nuläget, att ha en kate­gori för nyexade lärare, eftersom det skulle frångå principen att ärenden ska behandlas i den turordning de kommer in. Den principen är grunden för myndigheters hantering av ärenden, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin