Läs senare

95 procent klarade nationellt prov i fysik

Nio av tio sjätteklassare fick godkänt i nästan alla ämnen i de nationella proven i våras. Allra bäst gick det i svenska, religion och fysik där 95 procent av eleverna fick godkänt provbetyg. Sett till betyg gick det bäst i engelska, där 40 procent av eleverna fick A eller B.

09 Dec 2014

Genomgående presterade tjejerna bättre: Det var en högre andel flickor som fick godkänt, och flickorna fick ett högre genomsnittligt betyg.

Skolverket konstaterar samtidigt att provresultaten varierar kraftigt mellan kommuner och skolor.

Alla sjätteklassare gör de nationella proven i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. Dessutom gör de något av proven i biologi, fysik eller kemi samt i något av ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap.

 

ur Lärarförbundets Magasin