Läs senare

Academedias 25 bolag

26 Mar 2013

Academedia uppdelat på skolvarumärken 2011–2012

Källa: Academedias årsredovisningar och Skolverkets databas Siris

Fenestra
Två grundskolor med 681 elever och en förskola med 150 barn i Göteborg.
Omsättning: 80 791 448 kronor
Överfört resultat: 9 521 625 kronor                
Överfört per elev/barn: 11 458 kronor
Antal lärare/100 elever: 7,5
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 77 procent
Andel elever som nådde målen i alla ämnen: 83 procent

PeterSvenskolan
Tre grundskolor med 806 elever, i Åstorp, Höganäs och Helsingborg.
Omsättning: 60 065 938 kronor
Överfört resultat: 809 165 kronor                
Överfört per elev: 1004 kronor
Antal lärare/100 elever: 8,1
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 60 procent
Andel elever som nådde målen i alla ämnen: 86,3 procent

Norrskenets friskolor
Tre grundskolor med 645 elever, i Boden, Kalix och Umeå.
Omsättning: 60 304 082 kronor
Överfört resultat: -335 656 kronor                
Överfört per elev: -520 kronor
Antal lärare/100 elever: 8,2
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 90 procent
Andel elever som nådde målen i alla ämnen: 77,2 procent

Vittraskolorna
Knappt 30 grundskolor och cirka 20 förskolor med 8 600 barn/elever i 19 kommuner i storstadsområdena.
Omsättning: 758 805 477 kronor
Överfört resultat: 112 775 691 kronor                
Överfört per elev/barn: 13 113 kronor
Antal lärare/100 elever: 6
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 73,3 procent
Andel elever som nådde målen i alla ämnen: 86,7 procent

Didaktus
Tre gymnasieskolor med 993 elever i Stockholm och Järfälla.
Program: Barn och fritid, natur, sam, omvårdnad och individuella programmet.
Omsättning: 83 320 983 kronor
Överfört resultat: 1 676 671 kronor                
Överfört per elev: 1688 kronor
Antal heltidslärare/100 elever: 5,9
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 65,7 procent
Andel elever som fullföljt inom fyra år: 60,9 procent

Procivitas privata gymnasium
Tre gymnasieskolor med 1304 elever i Malmö, Helsingborg och Växjö.
Program: Natur, sam, barn och fritid.
Omsättning: 104 458 227 kronor
Överfört resultat: 12 679 906 kronor                
Överfört per elev: 9 724 kronor
Antal heltidslärare/100 elever: 4,2
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 72 procent
Andel elever som fullföljt inom fyra år: 93 procent
    
Plusgymnasiet
13 gymnasieskolor med 2727 elever i stora och medelstora kommuner.
Program: Hantverk, omvårdnad, barn och fritid, sam, handel, estetiska, medie- och byggprogrammet.
Omsättning: 244 649 822 kronor
Överfört resultat: 45 376 171 kronor                
Överfört per elev: 16 640 kronor
Antal heltidslärare/100 elever: 5,7
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 57,3 procent
Andel elever som fullföljt inom fyra år: 78,3 procent (två skolor har uppgett).
                           
IT-gymnasiet
11 gymnasieskolor med 2460 elever i stora kommuner.
Program: El, sam, medie-, teknik, estetiska och IB.
Omsättning: 230 925 982 kronor
Överfört resultat: 21 662 910 kronor                
Överfört per elev: 8 806 kronor
Antal heltidslärare/100 elever: 7,5
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 59,6 procent
Andel elever som fullföljt inom fyra år: 74,6 procent

Framtidsgymnasiet
Sju gymnasieskolor med 1133 elever i Malmö, Göteborg, Kristianstad, Linköping, Nyköping, Västerås och Stockholm.
Program: El, energi, industri, teknik, bygg, fordon.
Omsättning: 135 980 930 kronor
Överfört resultat: -5 396 831 kronor                
Överfört per elev: -4 763 kronor
Antal heltidslärare/100 elever: 8,5
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 40,6 procent
Andel elever som fullföljt inom fyra år: 65,3 procent (fyra skolor har uppgett)

Vittragymnasiet
Fem gymnasieskolor med 1625 elever i Stockholm, Nacka, Ängelholm och Östersund.
Program: Natur, sam, hantverk.
Omsättning: 166 406 722 kronor
Överfört resultat: -72 451 382 kronor                
Överfört per elev: -44 585 kronor
Antal heltidslärare/100 elever: 6,1
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 77,7 procent
Andel elever som fullföljt inom fyra år: 81,8 procent

Rytmus
Fem gymnasieskolor med 944 elever i Malmö, Göteborg, Nacka, Örebro, Norrköping.
Program: Estetiska.
Omsättning: 105 271 492 kronor
Överfört resultat: 9 346 728 kronor                
Överfört per elev: 9 901 kronor
Antal heltidslärare/100 elever: 10,3
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 62,7 procent
Andel elever som fullföljt inom fyra år: 84,4 procent (tre har uppgett).

Ljud- och bildskolan
11 gymnasieskolor med 1893 elever i stora och medelstora kommuner.
Program: Sam, medie-, estetiska, teknik.
Omsättning: 176 004 252 kronor
Överfört resultat: 25 681 704 kronor                
Överfört per elev: 13 567 kronor
Antal heltidslärare/100 elever: 6,8
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 53,1 procent
Andel elever som fullföljt inom fyra år: 87,1 procent (sju skolor har uppgett)

Drottning Blankas gymnasieskola
Tio gymnasieskolor med 1295 elever i Stora och medelstora kommuner.
Program: Sam, estetiska, omvårdnad, hantverk, el.
Omsättning: 112 852 752 kronor
Överfört resultat: -4 523 270 kronor                
Överfört per elev: -3 493 kronor
Antal heltidslärare/100 elever: 7
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 49,1 procent
Andel elever som fullföljt inom fyra år: 81,9 procent (fyra skolor har uppgett)

NTI-gymnasiet
13 gymnasieskolor med 2976 elever i stora och medelstora kommuner.
Program: El, medie-, handel- och administration.
Omsättning: 427 092 062 kronor (tillsammans med Mikael Elias teoretiska gymnasium, ingick i samma bolag)
Överfört resultat: 36 049 140 kronor (tillsammans med Mikael Elias)                
Överfört per elev: 7 577 kronor
Antal heltidslärare/100 elever: 6,7
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 64,2 procent
Andel elever som fullföljt inom fyra år: 78,2 procent

Mikael Elias teoretiska gymnasium
Nio gymnasieskolor med 1782 elever i stora och medelstora kommuner.
Program: El, medie-, handel- och administration.
Omsättning: 427 092 062 kronor (tillsammans med NTI-gymnasiet)
Överfört resultat: 36 049 140 kronor (tillsammans med NTI-gymnasiet)                
Överfört per elev: 7 577 kronor
Antal heltidslärare/100 elever: 6,7
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 80,3 procent
Andel elever som fullföljt inom fyra år: 92,4 proc
 

Färre lärare och färre utbildade lärare…
  Academedia Alla skolor i riket
Grundskolan    
Antal lärare per 100 elever 7,4 8,3
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 75,1 86,7
Andel elever i åk 9 som nådde målen i alla ämnen 86 77,4
Gymnasiet    
Antal lärare per 100 elever 6,8 8,1
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 62 77,1
Andel elever som fick slutbetyg inom fyra år 81 76,7

Källa: Skolverket

 

…och lägre löner
  Grundskolan Gymnasiet
Lärare i kommunala skolor 26 975 kr/mån 29 094 kr/mån
Lärare i friskolor i Almega 26 527 kr/mån 27 425 kr/mån

Fotnot: Eftersom friskollärare är yngre och oftare arbetar i storstad är Almegalönerna justerade efter ålder och kommun för att bli jämförbara med de kommunanställdas.

Källa: Lärarförbundet

ur Lärarförbundets Magasin