Läs senare

Administration tar allt mer tid från lärares kärnuppdrag

Skriftliga omdömen, utvecklingssamtal och arbete som rör elevers frånvaro tar allt mer av lärares arbetstid. Det visar en undersökning som Lärarförbundet låtit undersökningsföretaget Novus göra.

10 maj 2012

Undersökningen visar hur mycket tid nästan 800 grundskole- och gymnasielärare lägger på administrativa uppgifter.

Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet säger att lärarnas arbetsbelastning har ökat.

– En lärare lägger i snitt ner 2 timmar per utvecklingssamtal. Multipliceras det med antal elever i en klass kan det handla om lärare som ägnar 60 timmar eller en och en halv arbetsvecka per termin åt utvecklingssamtal, eller mer än så.

Till det tillkommer tid för betygssättning, skriftliga omdömen, frånvarorapportering och annat.

– Det är orimligt,  säger Eva-Lis Sirén.

Hon menar att utvecklingssamtalen är viktiga men tillsammans med många andra administrativa arbetsuppgifter gör det att lärarna inte tillräckligt kan ägna sig år sitt kärnuppdrag, att vara lärare och ge elever de kunskaper de behöver.

– Ska vi höja kunskapsresultaten i skolan måste lärarnas arbetsarbetsuppgifter rensas och lärare måste få betalt för det viktiga arbete de gör.

När det gäller de skriftliga omdömena lägger ungefär en tredjedel av grundskollärarna ner högst 15 minuter, en dryg tredjedel högst 30 minuter och en knapp tredjedel mer än 30 minuter per elev och ämne.

Knappt hälften tycker att tiden är otillräcklig och drygt hälften av grundskollärarna skulle vilja lägga 40 minuter eller mer på varje skriftligt omdöme.

Arbetet med elevers frånvaro tar drygt en timme i veckan och då räknas rapportering, sammanställning,  uppföljning, dokumentation och  föräldra- och elevkontakter med. För grundskollärarna går det lite snabbare medan gymnasielärarna måste lägga ned mer tid.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: