Läs senare

Alarmerande röster från förskollärarna

av Örjan Björklund
23 Nov 2016
23 Nov 2016
Örjan Björklund
Chefredaktör

Vår special från förra numret av Lärarnas tidning, om frustrationen som lärarlönelyftet väcker, har fått mycket uppskattning och blivit bland de mest delade och kommenterade artiklarna vi någonsin haft på vår Facebooksida.

Vi fortsätter även i detta nummer att granska reformen. Bland annat skriver vi om Trollhättan som har en modell där man fördelar pengarna i lyftet utifrån anställningsår. Mer om det här.

Läs också vår intervju med psykologen Mattias Lundberg som forskar och föreläser om konflikter på arbetsplatser. Hur tycker han att man ska hantera den missämja som lärarlönelyftet väckt? En del av hans tankar kan nog provocera en och annan läsare.

Men det finns annat än lärarlönelyftet att uppröras över i skolans värld. I detta nummer kan du också läsa om det alarmerande resultatet av den stora enkät som Lärarnas tidning gjort tillsammans med tidningen Förskolan. 17 000 förskollärare berättar om hur stora barngrupper de har att hantera en vanlig arbetsdag och svaren förskräcker. Över 80 procent av dem som svarar uppger att deras barngrupper ligger över — ofta långt över — Skolverkets riktmärken.

Att situationen i förskolan var pressad visste vi redan. Att det var så illa som vår enkät visar var ändå överraskande. Och framför allt allvarligt — för både förskollärarna och barnen.

ur Lärarförbundets Magasin