Läs senare

Äldre elever faller mellan stolarna

av Lenita Jällhage
18 Aug 2017
18 Aug 2017
Rätten till utbildning. Kunskapen om att patienterna har rätt till undervisning är större på barnavdelningarna medan äldre ungdomar i andra delar av vården inte alltid erbjuds sjukhusundervisning. Foto: Kristina Sahlén

En granskning som Skolinspektionen publicerade tidigare i år visade att eleverna ofta får en god och flexibel undervisning som utgår från deras förutsättningar och behov.

Men den visade också att en del elever föll mellan stolarna och inte erbjöds den sjukhusundervisning de hade rätt till. En orsak till detta var bristande information från barnets hemkommun om att en skolpliktig elev vårdas på sjukhus.

Det framkom också att kunskap om barn och ungas rätt till sjukhusundervisning saknades inom vården. Det gällde i synnerhet äldre ungdomar under 18 år, som ibland vårdas på andra avdelningar än barnavdelningarna.

För den som vill läsa mer om sjukhusundervisning finns Skolverkets Allmänna råd ”Utbildning på sjukhus” som kom 2016.

Vem betalar?

Sjukhuslärare är anställda av den kommun där sjukhuset ligger, men staten betalar cirka 75 procent av lönekostnaden via ­Specialpedagogiska skolmyndigheten. Resten betalas av kommunen där  sjukhuset är beläget. Lokalerna står landstinget för.

ur Lärarförbundets Magasin