Läs senare

Alla förstelärare i Borås tvingas söka om tjänsterna

KarriärtjänsterAlla förstelärare i Borås måste söka om sina tjänster. Dessa ska knytas till skolor i stället för till person, eftersom fördelningen av förstelärare är ojämn mellan kommunens skolor.

I Borås grundskolor varierar antalet förstelärare mellan noll och tretton stycken, enligt en kartläggning som kommunen gjort. På gymnasiet är det inte lika skevt.

– Vi vill komma åt en snedfördelning som uppstått. De skolor som behöver det mest kanske inte har haft någon förstelärare alls, säger kommunens förhandlingschef Annica Dahlén.

Därför vill man nu knyta tjänsten som förstelärare till skola i stället för till person. Den modellen finns redan i vissa kommuner, som Stockholm, medan andra kommuner har valt Borås modell, där uppdragen är bundna till läraren. Borås kommun säger nu upp alla förordnanden och låter förstelärarna söka om sina tjänster. Samtidigt omvandlas tjänsterna till tillsvidareanställningar.

Vid omfördelningen utgår Borås kommun från en behovsanalys som nyligen gjorts. Grundregeln är att varje skola ska ha minst en förstelärare. Därefter fördelas tjänsterna utifrån elevantal och elevresultat, så att skolor med låga resultat får fler förstelärare.

Det betyder att vissa skolor som tidigare saknat förstelärare nu kommer att få minst en, medan andra skolor förlorar karriärtjänster. På en skola minskar exempelvis antalet förstelärare från tretton till sex.

Omfördelningen kan också betyda att några lärare blir utan försteläraruppdrag. Eftersom förstelärarna i Borås stod utanför lärarlönelyftet, så riskerar de då att få en rejäl lönesänkning. Annica Dahlén, förhandlingschef i kommunen, är medveten om problemet.

– Om någon halkat efter i sin grundlön så kommer lönen att justeras. De är ju duktiga lärare, så självklart ska de ha bra löner.

Tommi Wärme, ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Borås, är framför allt glad för att kommunen permanentar förstelärartjänsterna.

– Det kan vi inte säga nej till! Samtidigt finns det förstås en oro för att en del förstelärare kanske inte får vara kvar.

Därför är det viktigt att de som förlorar sitt uppdrag får kompensation för detta, understryker han, särskilt som förstelärarna missade lärarlönelyftet. Han är nöjd med att kommunen ska rätta till det på central nivå.

– Då riskerar lärarna inte att drabbas flera gånger. Inte vad vi kan se nu i varje fall, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin