Läs senare

”Alla lärarstudenter bör läsa svenska som andraspråk”

I ett gemensamt utspel går de båda lärarförbundens studerandeföreningar tillsammans med Moderaterna ut och kräver utbildning i svenska som andraspråk samt mer specialpedagogik för alla lärarstudenter. Dessutom vill de öka den statliga styrningen över lärarutbildningen.

29 jun 2015

– 20 procent av studenterna har svenska som andraspråk, och skolan spelar en extremt central roll i mötet med dem, säger Ditte Karlsson, ordförande för Lärarförbundet Student.

Hon tycker inte att det räcker att de eleverna läser svenska som andraspråk som ett separat ämne.

– Det måste in i ämnesdidaktiken. Det finns en mängd olika begrepp i ämnen som matematik, svenska, fysik och så vidare. Som lärare måste vi få in i didaktiken hur vi pratar om de olika ämnena med de här eleverna, säger hon.

Hur svenska som andraspråk-undervisningen ska integreras med lärarutbildningen och hur omfattande den bör vara vill ingen av parterna specificera.

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförenings ordförande Isak Skogstad säger till Svenska Dagbladet att han inte anser att lärarutbildningen är en heltidsutbildning idag, och hänvisar till en TCO-undersökning som visar att 53 procent av lärarstudenterna har åtta eller färre lärarledda timmar i veckan.

– Det finns utrymme att lägga till moment utan att behöva ta bort något annat, säger han.

Riktigt så långt vill inte Ditte Karlsson gå. Hon säger att det är upp till lärosätena att se över hur de kan få in ämnet i utbildningen.

Studerandeföreningarna och Moderaterna vill även få in mer specialpedagogik i lärarutbildningen.

– Det ligger i den utbildningsvetenskapliga kärnan men skulle behöva kopplas tydligare till ämnesdelen av utbildningen. Då kan vi få en större progression, en koppling mellan teori och praktik, säger Ditte Karlsson.

Alliansregeringen satsade åtta miljoner på att höja kvaliteten på att få mer lärarledd tid på lärarutbildningen.

– Vi kan konstatera att det inte lyckades, säger Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson-Grönvall till Svenska Dagbladet.

Med en ökad statlig styrning skulle man kunna ställa högre krav på att pengarna landar där det är tänkt, anser hon.

– Det ska inte spela någon roll var i Sverige man läser lärarutbildningen, säger Isak Skogstad till Svenska Dagbladet.

ur Lärarförbundets Magasin