Läs senare

Alla ska få rätt till komvux 2017

Alla ska ha rätt till vuxenutbildning på komvux från 2017. Det anser regeringen som på fredagen skickade ut sitt lagförslag på remiss.

04 dec 2015

Arbetslösheten bland dem som saknar gymnasieutbildning är dubbelt så hög jämfört med de som har en. Och var femte person mellan 20 och 34 år i Sverige saknar fullständig gymnasieutbildning. Det motsvarar 340.000 personer. Av den arbetsföra befolkningen handlar det om runt 850.000 personer. 

Det skriver gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) på fredagens DN Debatt, där hon presenterar regeringens budgetförslag på 537 miljoner kronor årligen för att finansiera kunskapslyftet.  

Totalt innebär satsningen drygt 51.000 nya utbildningsplatser på den kommunala vuxenutbildningen (komvux), den yrkesinriktade vuxenutbildningen (yrkesvux), yrkeshögskolan, folkhögskolor samt universitet och högskolor. 

Som Lärarnas tidning berättat tidigare ska rätten till komvuxstudier gälla såväl den som har ofullständig gymnasieutbildning, som den som vill komplettera med ytterligare ämnen för att få särskild behörighet till vissa utbildningar på högskolan. Däremot kommer man inte heller i framtiden få läsa upp godkända gymnasiebetyg.

Möjligheten att läsa in gymnasieämnen på komvux för att kunna söka till en speciell högskoleutbildning skiljer i dag sig kraftigt åt mellan landets kommuner, vilket Lärarnas tidning visat tidigare. 

Regeringens förslag om livslång rätt till vuxenutbildning ska nu ut på remiss. 

ur Lärarförbundets Magasin