Läs senare

Alla skolor i friskolekoncerner ska granskas samtidigt

Skolinspektionen byter strategi och granskar från och med nu alla friskolor med samma ägare samtidigt.
– För att kunna gör en riktig bedömning av verksamheten och ekonomin behöver vi skaffa oss en samlad bild av koncernen eller bolaget, säger generaldirektören Ann-Marie Begler.

23 feb 2011

Hittills har Skolinspektionen granskat både kommunala och fristående skolor kommunvis. Men i och med den tidigarelagda tillsynen av MoveITskolan AB har man bytt inriktning.

Fyra MoveIT-gymnasier i Göteborg och Kungsbacka fick i går ta emot förelägganden och hotas av nedläggning. Skolorna har mycket svag ekonomi vilket går ut över undervisningen. Det är inte osannolikt att det gäller hela bolaget och därför granskas nu även övriga fyra MoveIT-skolor i landet.

Intresset för att starta friskola är fortsatt stort. Enligt Skolinspektionens preliminära siffror har det kommit in 310 ansökningar om grundskolor och 460 om gymnasieskolor inför höstterminsstarten 2012. Hur många av dessa som får tillstånd återstår att se. Antalet elever sjunker kraftigt på gymnasiesidan.

– Det är djupt olyckligt om elever börjar i en skola som måste läggas ned för att det inte håller ekonomiskt. Vi gör en bedömning av den finansiella bärkraften i varje ansökan, säger Ann-Marie Begler.

Skolinspektionen anställer nu personal och bygger upp den ekonomiska kompetens man saknat. Men det behövs även andra typer av redskap.

– Om regeringen vill att vi ska gå på djupet i våra granskningar måste vi till exempel kunna ta in uppgifter om huvudmannens vandel.

Ann-Marie Begler tycker att elever, föräldrar och lärare ska läsa Skolinspektionens rapporter för att få hjälp att fatta välgrundade beslut när de väljer skola eller arbetsgivare.

– Våra rapporter är ett av de få underlag som finns. Annars är det mest reklambroschyrer och foldrar från skolorna själva, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin