Läs senare

Allerbolag tar över Lärarnas tidning

av Håkan Söderberg
21 mar 2019
21 mar 2019
Håkan Söderberg, tf chefredaktör för Lärarnas tidning.

Nu är det klart att det är Make your mark, som ägs av Aller media, som tar över produktionen av Lärarförbundets tidningar, däribland Lärarnas tidning. I skrivande stund bestämmer sig de anställda journalisterna enskilt om de vill följa med eller välja ett annat alternativ.

Det finns en stor oro på redaktionen för de egna jobben och det har jag stor förståelse för i en omvälvande förändring. Det finns också en oro för den journalistiska kvaliteten och det journalistiska oberoendet. Den oron kan jag också förstå men delar den inte. Jag är tf chefredaktör och har ett godkänt redaktionellt program och ett kongressbeslut att följa. Det är tydligt för mig och jag är övertygad om att vi även i fortsättningen kommer att ge er läsare en tidning med hög kvalitet och integritet.

Jag delar inte oron för det journalistiska oberoendet.

I dagens utgåva skriver vi bland annat om nedskärningar i skolans verksamhet i landets kommuner. Det talas i dag mycket om att prioritera skolan och satsa på lärarna men i själva verket blir det nedskärningar på många håll. Det visar Lärarnas tidnings enkät där reportern Sara Djurberg frågat Lärarförbundets lokala ombud om skolbudgeten täcker kostnaderna för löneökningar, fler elever och prisökningar. 61 procent svarar nej på den frågan vilket betyder att man i stället måste minska kostnaderna för verksamheten. Läs om vår undersökning här.

I två dagar har vår reporter Niklas Arevik följt den nya utbildningsministern Anna Ekström. Läs det intressanta porträttet om en minister som är besatt av basket och som tycker att det inte finns något bättre än att kunna byta åsikt.

Vi välkomnar också en ny krönikör. Eva Lindström arbetar som förskollärare och i sin första krönika tar hon upp frågan om alla barn får vara med och leka och hur hon har ändrat uppfattning om det som i grunden handlar om demokrati.

Lågaffektivt bemötande är en metod som kritiserats på senare tid, tonläget har stundtals varit mycket högt. Kristian Lönners intervju med Petter Marklund som arbetar på Magelungen Akademi och som föreläser om LAB visar att det inte är hela sanningen och att frågan bör ha rimliga proportioner.

ur Lärarförbundets Magasin