Läs senare

Alliansen ändrar sig och stödjer Läsa, skriva, räkna-garantin

Särskilt stödEfter att regeringen slopat kravet på mer dokumentation ändrar sig alliansen och väljer att stödja förslaget om tidiga stödinsatser på lågstadiet.

av Niklas Arevik
13 apr 2018
13 apr 2018

Regeringens vallöfte om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och lågstadiet ser till slut ut att gå igenom. Det gäller den så kallade Läsa, skriva, räkna-garantin, med krav på tidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd. Regeringen drog tidigare i år tillbaka förslaget efter att såväl Alliansen som Sverigedemokraterna hotat att rösta ned det. Anledningen var att det ansågs för detaljstyrande och riskerade att öka lärarnas arbetsbörda. Även Lärarförbundet var kritiskt.

För några veckor sedan kom ett omarbetat förslag, som Alliansen i en motion nu alltså valt att stödja.

– Vi har varit tydligare med att det här är en rätt till stöd som inte innebär några nya dokumentationskrav, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Lärarnas tidning.

Kan du garantera att detta inte ger merarbete för lärarna?

– Grunden är att det ska bli precis tvärtom. Vi har lärare i dag som kämpar stenhårt för att deras elever ska få stöd. De lärarna får ett tydligare lagstöd i ryggen. Den här kartläggningen ska kunna göras naturligt i den undervisning man har i förskoleklassen, den ska inte kräva att man sitter ned med varje enskild elev.

Det finns redan krav på kartläggning av elever som inte når målen. Varför behövs det här?

– Det är mest i åttan och nian. Med det här regelverket fokuserat på tidigare år får vi helt andra förutsättningar att säkra att alla elever får stöd, inte bara de som har föräldrar som vet att anmäla.

Moderaternas utbildningspolitiske talesperson Erik Bengtzboe säger till Lärarnas tidning att det är med tvekan de nu väljer att stödja förslaget.

– Vi har fortfarande våra dubier mot att detta ger eleverna bättre stöd. Men som det nu är formulerat, att det inte ska ge lärarna ökad arbetsbörda, har vi valt att släppa igenom det.

Ni skriver själva i motionen att lagstiftningen på området redan är heltäckande, varför stödjer ni då ytterligare en lag?

– Därför att vi ser de brister som alla ser. Även om lagen finns så får inte alla elever det stöd de behöver. Då kan detta vara ett halvt steg i rätt riktning. Men vi har ett tillägg om att Skolinspektionen ska få ett särskilt uppdrag att granska detta ute på skolorna.

ur Lärarförbundets Magasin