Läs senare

Alliansen föreslår tvåårig yrkesutbildning för skoltrötta

YrkeslinjerAlliansen vill införa en ny tvåårig yrkesskola på gymnasiet. Utbildningen ska vara till för dem som misslyckas i grundskolan.
– Det är bättre att de får en kortare yrkesutbildning och lär sig praktiska yrken än att de bara blir utslagna, säger Liberalernas ledare Jan Björklund.

Foto: Colourbox

Partiledarna för Alliansen presenterade i dag ett nytt gemensamt skolförslag för gymnasiet: en tvåårig yrkesutbildning som ska komplettera de treåriga yrkesutbildningarna.

Alliansens förslag riktar sig till de elever som går ur grundskolan utan behörighet till ett nationellt gymnasieprogram och till nyanlända i åldern 16-21 år. Förslaget innebär dock att en prövning ska göras för att se att eleven kommer att klara av utbildningen.

Enligt Liberalernas partiledare Jan Björklund ska den tvååriga yrkesutbildningen vara helt fokuserad på yrkesämnen, medan akademiska ämnen ska vara reducerade till ett ”minimum”

– Alla elever vill inte bli akademiker, säger Björklund, som menar att Alliansens tvååriga yrkesskola är konstruerad för dem som misslyckas i grundskolan.

Moderaternas ledare Ulf Kristersson pekar på att 17,5 procent lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiets nationella program.

– Det är häpnadsväckande. Andelen har aldrig varit så hög förut, säger han.

Kristersson pekar också på att 35 procent av de som börjar gymnasieskolan antingen hoppar av eller inte når godkända betyg.

– En tredjedel av varje årskurs misslyckas med att nå målen. Det är detta som är skolsegregationen, säger Liberalernas Jan Björklund.

Den förra Alliansregeringen tog bort kravet på att även gymnasiets yrkesprogram ska innehålla teoretiska ämnen som ger högskolebehörighet. Den rödgröna regeringen har nu föreslagit att alla yrkeslinjer ska ge högskolebehörighet, men att det ska vara möjlighet för eleven att aktivt välja bort sådana kurser.

Alliansledarna uppger att man senare i vår kommer att rösta nej till regeringens förslag. Enligt Kristdemokraternas ledare Ebba Bush Thor är problemet med förslaget att yrkesutbildningarna förlängs och att det avskräcker elever från att söka sig till dem.

Alliansen vill dock att alla gymnasieutbildningar ska kunna erbjuda högskolebehörighet för de elever som vill.

Ett alternativ som redan finns för de elever som går ut grundskolan utan behörighet till något nationellt gymnasieprogram är fem så kallade introduktionsprogram, till exempel språkintroduktion för nyanlända. Alliansen vill skärpa kraven för dessa utbildningar och pekar bland annat på att endast 30 procent av de som gått språkintroduktion går vidare till ett nationellt gymnasieprogram.

Andra Alliansförslag är att utöka lärlingsutbildningarna, öka antalet yrkescollege och utveckla studie- och yrkesvägledningen.

ur Lärarförbundets Magasin