Läs senare

Alliansen: Förläng skolplikten för nyanlända

SkolpolitikFörläng skolplikten för nyanlända så att de får en chans att klara målen. Det föreslog de fyra borgerliga partierna i ett gemensamt skolutspel på tisdagen.

av Mats Thorén
17 jan 2017
17 jan 2017

Allianspartierna – Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna – är överens om fem åtgärder på skolans område. De gemensamma skolförslagen framförde när de fyra partiledarna besökte Internationella Engelska skolan i Gottsunda, Uppsala. Inget av förslagen (se ruta) är dock nya.

Förslaget om förlängd skolplikt för nyanlända framfördes av Liberalerna i april förra året. Då ville L att den skulle förlängas till 20 års ålder för de som kommer i tonåren och till 18 år för elever som kommer i mellanstadieåldern. Plikten skulle dock upphöra om eleven dessförinnan uppnått de centrala kunskapskraven i grundskolans läroplan.

Nu ställer sig samtliga fyra partier bakom. Men i det gemensamma förslaget talas det bara om att en förlängning av skolplikten bör ”ses över”.

I Liberalernas förslag då ingick även halverat sommarlov och omprioritering i timplanen så att kunskapsmålen i första hand ska nås i ”basämnena”. Det sistnämnda är även med i det gemensamma förslaget.

Förslagen om aktivt skolval, fortsatt utbyggnad av karriärtjänstreformen, utökad undervisningstid i matematik i högstadiet och prioriterad timplan för nyanlända är såväl gamla kända krav som idéer som bland annat framfördes av de fyra i en gemensam i somras. Flera av punkterna var också med i en riksdagsmotion i höstas undertecknad av de fyra partiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Idén att införa digitaliserade och extern rättade nationella prov framfördes i ett liknande gemensamt utspel i mars 2014 inför valet. Den sittande regeringen har också uttalat sig positivt till detta. Syftet är att minska lärarnas administrativa börda samt öka den likvärdiga och rättssäkra bedömningen.

 

ur Lärarförbundets Magasin