Läs senare

Alliansen upprörd över välfärdsutredningen

Vinster i välfärdenRegeringens utredare Ilmar Reepalu anser att det krävs ett vinsttak för att höja kvalitén i välfärden.
Alliansen vill istället införa nya kvalitetskrav i vård, skola och omsorg och rasar över utredningen.

09 maj 2017
Ilmar Reepalu.

I höstas föreslog Ilmar Reepalu ett vinsttak för välfärdsföretag som finansieras med skattemedel. Men han hade också fått ett tilläggsdirektiv om att titta på hur olika kvalitetsmått ska kunna förbättra vård, skola och omsorg. Det var ett krav från oppositionen i riksdagen som anser att ett vinsttak skulle kväva de privata välfärdsbolagen och därmed medborgarnas valfrihet.

Men när Reepalu presenterade den sista delen i sin utredning på tisdagen fanns inga konkreta förslag på kvalitetsmått.

– Det är ju helt absurt att det inte skulle gå att ställa kvalitetskrav i sjukvård och skola, säger Liberalernas ledare Jan Björklund.

Reepalu anser visserligen att det är viktigt med fler kvalitetsmått, men nöjer sig med att peka ut områden där kvalitetsmått behövs. Han uppger att det är mycket svårt att mäta kvalitet i välfärden och att det skulle kräva mycket administration för att följa upp kraven.

– Massor av sjukskötersketimmar, läkartimmar, lärartimmar gå till att fylla i de här listorna och göra de här mätningarna, säger Reepalu.

Han anser dessutom att ett vinsttak för de privata välfärdsföretagen dessutom är bästa sättet för att säkra resurser till att höja kvalitén.

Björklund hävdar att regeringens utredare har ”mållåst sig på det här med vinstförbud” och kallar vinsttaket för socialism.

– Det här är en förbeställd utredning. Reepalu visste vilka slutsatser han skulle komma fram till och han är emot valfrihet, säger Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson.

– Kan man mäta kvalitet i allt annat som är viktigt vårt samhälle, varför skulle man inte kunna mäta kvalitet och ställa kvalitetskrav när det gäller välfärd?

Reepalu besvarar kritiken med att han har ”känslan” av att han får kritik av Alliansen oavsett vad som föreslås.

Regeringen är nöjd med utredningen. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) tycker att det är bra att det nu finns underlag för hur kvalitetskrav kan användas för att utveckla välfärden, men också vilka begränsningar det finns med ”sådana detaljregleringar”.

Enligt en överenskommelse med Vänsterpartiet ska regeringen lägga fram en proposition i god tid före valet 2018, som ska sätta stopp för ”vinstjakten”. Shekarabi vill dock inte i dag garantera att propositionen kommer att innehålla ett vinsttak för privata välfärdsföretag.

– Vi kommer att återkomma med detaljerna i förslaget, säger han.

Shekarabi är övertygad om att det kommer att krävas flera olika typer av åtgärder för att säkerställa resurserna till välfärden.

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt utgår från att propositionen kommer att innehålla ett vinsttak i välfärden. Han påpekar att V har en överenskommelse med regeringen om att begränsa vinsterna i utbyte mot att V samarbetar om statsbudgeten.

– Nu är det regeringens tur att hålla sitt ord och tillsammans med V göra något åt vinstjakten och girigheten i välfärden, säger Sjöstedt.

Han hotar inte öppet med att avbryta samarbetet inför höstens budget. Sjöstedt uppger dock att förhandlingar om budgeten kommer att ske samtidigt som man förhandlar om innehållet i välfärdspropositionen. Enligt Sjöstedt kommer innehållet i den och i en lagrådsremiss att avgöras innan budgetpropositionen läggs fram.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin